Оплаченная реклама

sâmbătă, 9 februarie 2013

CLASIFICAREA LEGILOR

CLASIFICAREA LEGILOR        Majoritatea sistemelor de drept clasifică legile în constituţionale, organice şi ordinare
Astfel, Constituţia franceză din 1958 a dispus că anumite materii vor fi obligatoriu reglementate de legile organice, iar procedura de elaborare a acestora  diferă de a legilor ordinare.
    Conform dispoziţiilor din Constituţie, legile constituţionale sunt cele de revizuire a legii fundamentale.
    Legile organice reglementează anumite domenii prevăzute de Constituţie în mod limitativ. Ele se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere parlamentare ( majoritatea absolută).
Astfel prin lege organică se reglementează:
a)    sistemul electoral, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
b)    organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice;
c)    statutul deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora;
d)    organizarea şi desfăşurarea referendumului;
e)    organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a ţării;
f)     regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război;
g)    regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă;
h)    infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora;
i)     acordarea amnistiei sau a graţierii colective;
j)     statutul funcţionarilor publici;
k)    contenciosul administrativ;
l)     organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al  Magistraturii,a instanţelor judecătoreşti ,a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi;
m)   regimul juridic general al  proprietăţii şi al moştenirii; 
n)    organizarea generală a învăţământului ;
o)    organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală;
p)    regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele,patronatele,precum şi protecţia socială;
q)    statutul minorităţilor naţionale în România;
r)     regimul general al cultelor;
s)    celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice;
         Relaţiile  sociale de importanţă deosebită cad în reglementarea legilor organice,cele care se referă,de  exemplu, la: asigurarea garanţiilor executării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor,asigurarea pluralismului politic, apărarea siguranţei naţionale şi întărirea suveranităţii statului, asigurarea ordinei  interne,a legalităţii,răspunderea tuturor structurilor, a autorităţilor  administrative şi a funcţionarilor acestora, protecţia proprietăţii, etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva