Оплаченная реклама

luni, 25 februarie 2013

Presiunea fiscala

Presiunea fiscala              Indicatorulpresiunea fiscala (sau rata fiscalitatii) reprezinta raportul dintre încasarile fiscale (ale statului si ale colectivitatilor locale) si produsul intern brut, exprimat în procente.
             Acest indicator masoara ponderea impozitului în masa bogatiei produse si permite astfel determinarea sarcinii (poverii) fiscale.
             Unii autori prefera sa utilizeze denumirea de coeficient fiscal, cu scopul de a evita conotatiile negative ale cuvântului presiune: acesta traduce totusi corect ideea de obligatie, inseparabila de aceea de impozit.
             Indicatorul presiune fiscala nu trebuie confundat cu un indicator mai global, care include si cotizatiile sociale, care reprezenta raportul dintre totalul impozitelor si cotizatiilor sociale, raportat la PIB si exprimat tot procentual: Rata prelevarilor totale (calculata ca raport între nivelul total al impozitelor si cotizatiilor sociale si PIB) exprima însa mai curând randamentul sistemului de prelevari decât povara asupra contribuabilului, asa cum este, de regula, în mod eronat interpretat acest indicator.
             Aceasta povara ar putea fi exprimata mai corect prin ansamblul tarifelor (cotelor) impozitelor componente ale sistemului fiscal, iar din acest punct de vedere, nivelul impozitelor din România este comparabil cu acela din alte tari care întra în categoria tarilor cu rata fiscalitatii ridicata.Din simpla comparare a cotelor de impozitare ale principalelor impozite se poate observa ca unele tari cu rata prelevarilor totale sau a fiscalitatii în PIB este scazuta, în schimb "povara impozitarii" este foarte ridicata.De exemplu : În statele membre ale Comunitatii Economice Europene, cotele de impozit pe profit la societatile comerciale difera în functie de distribuirea sau nedistribuirea profitului, dupa cum urmeaza:
Multe state, cum ar fi: Germania, Finlanda si Portugalia, au legiferat evaluarea capitalului social în euro:

A. Beneficiul fiscal DISTRIBUIT (100%):20

1. Germania
a) 26,37% - impozit (korperschaftsteuer)
b) 15,53% - retinere ca sursa
c) 58,10% - diferenta distribuita19 Economie en transition; L'impot sur les societes, OCDE, Paris, 1990


Taxa de 26,37% provine din majorarea taxei obisnuite de impozit de 25% cu o cota de
5,5%, denumita taxa exceptionala (25% + 25% * 5,5% = 26,37%).

2. Austria
a) 34% - impozit (korperschaftsteuer)
b) 16,50% - retinere ca sursa
c) 49,50% - diferenta distribuita
Impozitul minim forfetar este 5% din capitalul social.

3. Belgia
a) 40,17% - impozit (vennootschamsbelasting)
b) 14,96% - retinere ca sursa
c) 44,87% - diferenta distribuita
Taxa normala de 39% se majoreaza cu taxa conjuncturasa de 3% pentru beneficiile mai
mari sau egale cu 13 milioane franci francezi.

4. Danemarca
a) 30% - impozit (selskabsktg)
b) 17,50% - retinere ca sursa
c) 52,50% - diferenta distribuita

5. Spania
a) 35% - impozit (impuesco sobre sociedades)
b) 11,50% - retinere ca sursa
c) 53,50% - diferenta distribuita

6. Findlanda
a) 29% - impozit (zhteison tulovero ou samfunds inkomstskatt)
b) -  retinere ca sursa
c) 79% - diferenta distribuita

7. Franta
a) 36,43% - impozit (taxa minima)
b) - retinere ca sursa
c) 63,57% - diferenta distribuita
Taxa normala de 33,1/3% - majorata cu 10%, în anul 2000 (36,66%); cu 6%, în anul
2001; cu 3%, în anul 2002 si în anul 2003, a ramas 33,1/3%, adica 33,33%.
             De asemenea, se mai percepe o cotizatie sociala pe beneficiul de baza de 1,10%, daca cifra de afaceri depaseste 50 milioane de franci, si a rezultat, pentru anul 2001, o cota de 36,43%; pentru anul 2002, o cota de 35,43% si, pentru anul 2003, o cota de 34,43%.


20.www.prezentonline.ro8. Grecia
a) 35% - impozit (taxa generala)
b) -  retinere ca sursa
c) 65% - diferenta distribuita
Cota 35% se plica pentru beneficiul obtinut de societatile comerciale din Atena, iar pentru cele din afara Atenei, cota este de 40%.

9.Irlanda
a) 20% - impozit (corporation tax)
b) - retinere ca sursa
c) 80% - diferenta distribuita
Exista si taxa de 12,5% progresiva, pâna la 200.000 lire irlandeze; 10% peste 250.000 lire irlandeze si 25% pentru beneficiile neindustriale sau comerciale.

10. Italia
a) 36% - impozit
b) zero - retinere ca sursa
c) 64% - diferenta distribuita

11. Luxemburg
a) 30% - impozit (taxa minima a baremului progresiv)
b) 17,50% - retinere ca sursa
c) 52,50% - diferenta distribuita
Pâna la un beneficiu de 600.000 franci, baremul este progresiv de 20-30%.

12. Tarile de Jos
a) 35% - impozit
b) 12,96% - retinere ca sursa
c) 48,75% - rest distribuita
Taxa este de 30% si se aplica pentru beneficiul mai mic de 50.000 de flucsi.

13. Portugalia
a) 35,2% - impozit (imposto sobre o rendimento das pessos colectivas)
b) 12,96% - retinere ca sursa
c) 51,84% - diferenta distribuita
Societatile de investitii imobiliare si agricole platesc o cota de 27,4% asupra beneficiului.

14.Regatul Unit
a) 30% - impozit (corporation tax)
b) zero - retinere ca sursa
c) 70% - diferenta distribuita

Baremul de impozitare este progresiv, astfel:
- 10% cota, daca beneficiul este mai mic sau egal cu 10.000 lire sterline;
- 10-20%, daca beneficiul este cuprins între 10.000 lire si 50.000 lire;
- 20% cota, pentru beneficiul cuprins între 50.000 lire, inclusiv si 300.000 lire,
inclusiv;
- 32,5% cota, pentru beneficiul cuprins între 300.000 lire, inclusiv si 1.500.000
lire, inclusiv;
- 30% cota, pentru beneficiul ce depaseste 1.500.000 lire.

15. Suedia
a) 28% - impozit (bolagsskatt)
b) zero - retinere ca sursa
c) 70% - diferenta distribuita

          Toate societatile pe actiuni suedeze trebuie sa constituie o rezerva legala de 20% din capital.
          Daca nu se constituie rezerva în mod obligatoriu, atunci se afecteaza cu 10% rezultatul net, pentru constituirea de rezerve.

B. Beneficiul fiscal NEDISTRIBUIT:21
             Impozitarea beneficiului nedistribuit, pe fiecare stat membru al CEE, se prezinta astfel:
Germania (42,20% impozit si restul se reinvesteste - 57,80%);
Austria (34% impozit si 66% investitii);
Belgia (40,17% impozit si 59,83% investitii);
Danemarca (30% impozit si 70% investitii);
Spania (35% impozit si 65% investitii);
Finlanda (29% impozit si 71% investitii);
Franta (36,43% impozit si 63,57% investitii);
Grecia (35% impozit si 65% investitii);
Irlanda (20% impozit si 80% investitii);
Italia (36% impozit si 64% investitii);
Luxemburg (30% impozit si 70% investitii);
Tarile de Jos (35% impozit si 65% investitii);
Portugalia (35,20% impozit si 64,80% investitii);
Regatul Unit (30% impozit si 70% investitii);
Suedia (28% impozit si 72% investitii);
Din situatia prezentata se remarca faptul ca impozitul pe beneficii, în cazul beneficiului distribuit, este sub 30% numai în 4 cazuri: Germania (26,37%); Finlanda (29%); Irlanda (20%); Suedia (28%).
          Media cotei de impozit pe profit în tarile nemebre ale CEE este de 35% -36%.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva