Оплаченная реклама

luni, 25 februarie 2013

Raportul diagnosticului întreprinderii

Raportul diagnosticului întreprinderii n      Întregul efort de diagnosticare a întreprinderii se sintetizează în raportul diagnosticului.
n      Raportul de diagnostic reprezintă un document care se prezintă în formă scrisă şi care va fi consultat, în timp, de numeroase persoane, fapt pentru care este important ca acesta să fie minuţios pregătit, astfel încât să aibă o formă de prezentare clară şi să respecte anumite reguli de fond.
n      Reguli de formă:
ü      redactarea sintetică;
ü      utilizarea unui vocabular accesibil chiar şi nespecialiştilor;
ü      claritatea exprimării;
ü      necesitatea anexării de documente, tabele, diagrame, reprezentări grafice care ar putea facilita înţelegerea rezultatelor diagnosticului şi ar putea susţine propunerile formulate.
n      Fondul raportului diagnostic:
  • o parte introductivă care prezintă mai puţin detaliat:
ü      scopul diagnosticului,
ü      componenţa echipei care realizează diagnosticul,
ü      sarcinile specifice fiecărui membru al echipei în corelaţie cu competenţele specifice,
ü      perioada pentru care se realizează diagnosticul,
ü      sursele de provenienţă a datelor analizate,
ü      un scurt istoric al întreprinderii.
  • o parte de prezentare a faptelor constatate în întreprindere care descrie detaliat şi obiectiv:
ü      rezultatele,
ü      potenţialul întreprinderii,
ü      abaterile înregistrate între realizările întreprinderii şi resursele existente,
ü      comportamentele umane,
ü      influenţele favorabile şi ostile ale mediului de afaceri asupra activităţii întreprinderii,
ü      tendinţele pieţei, acţiunile concurenţei, relaţiile cu clienţii etc.
  • o parte care prezintă concluziile (puncte slabe, puncte forte, oportunităţi, ameninţări), respectiv sinteza constatărilor efectuate ca urmare a aplicării metodelor, tehnicilor, procedeelor specifice diagnosticului;
ü      se menţionează care au fost cauzele ce au condus la constatările  respective;
ü      când se semnalează o pluralitate de cauze se recomandă utilizarea tablourilor arborescente pentru prezentarea concluziilor diagnosticului.
  • o parte ce include recomandările analistului care defineşte ceea ce urmează să se întreprindă în diversele domenii din activitatea întreprinderii.
ü      prezentarea recomandărilor în raportul diagnostic trebuie să fie însoţită de:
-         descrierea mijloacelor materiale, financiare, umane necesare pentru transpunerea practică a recomandărilor propuse;
-         definirea unui calendar şi a unui program de acţiune în timp, în funcţie de urgenţa şi importanţa măsurilor recomandate a fi realizate;
-         definirea sarcinilor şi responsabilităţilor în materie de execuţie, coordonare şi control;
-         stabilirea bugetului pe care îl presupune realizarea practică a recomandărilor;
-         definirea indicatorilor de rezultat ce vor face obiectul controlului, în urma aplicării măsurilor recomandate.

F Raportul diagnosticului, redactat după toate aceste exigenţe, va fi prezentat de analist echipei manageriale pentru a fi studiat şi pentru ca aceasta să-şi prezinte punctul de vedere precizând, dacă este cazul, în ce măsură echipa managerială este în dezacord cu recomandările formulate.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva