Оплаченная реклама

duminică, 11 august 2013

Adoptarea deciziilor in Coreea de Sud

Particularităţi ale procesului decizional în companiile coreene:
        în general, şeful companiei, aflat în poziţia de CEO are o libertate amplă în a impune decizia de sus în jos, însă tot el este primul responsabil pentru efectele deciziei; acest mecanism impus din vârful piramidei se regăseşte la toate nivelele din organigramă; în virtutea valorilor culturale proprii, şeful ierarhic rămâne responsabil pentru „binele” întregului grup condus;
        subordonaţii acceptă în mod benevol poziţia autoritară a şefului, existând un anumit respect indus de matricea culturală proprie faţă de stat/autoritate; totuşi, fiecare salariat are dreptul să formuleze propuneri, să îşi exprime opiniile cu privire la aspectele importante din viaţa companiei; se ajunge treptat la o formă de adoptare a deciziei prin consens, formă apropiată de managementul japonez;
        fiecare decizie pe chestiuni majore, fiecare strategie la nivel de top management este gândită îndelung până la momentul adoptării; din momentul adoptării deciziei aplicarea ei este însă relativ rapidă; din acest punct de vedere, situaţia este comparabilă cu cea din managementul nipon, în sensul că perioada de planificare/fundamentare a deciziei este mai lungă decât perioada de  aplicare/executare a deciziei.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva