Оплаченная реклама

sâmbătă, 10 august 2013

Asociatia Europeana a Liberului Schimb AELS

Crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului precum şi a Comunităţii Economice Europene, în prima fază, nu a fost agreată de Marea Britanie, care le-a găsit ca fiind dirijiste, greoaie şi restrictive şi a preferat formula zonei liberului schimb. O zonă de liber schimb nu presupune decât suprimarea barierelor vamale şi nu şi o politică economică comună.
La 4 ianuarie 1960, s-a semnat la Stockholm Convenţia pentru AELS de către 7 state: Austria, Danemarca, Elveţia, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia şi Suedia la care s-a asociat în 1961 Finlanda, iar în 1970 Islanda. Convenţia a intrat în vigoare la 3 mai 1960.
Obiectivele asociaţiei urmăreau organizarea între statele semnatare ale liberului schimb de produse industriale şi suprimarea progresivă a principalelor bariere vamale precum şi a restricţiilor cantitative şi totodată să reprezinte o potenţială contrapondere politică faţă de CEE; era văzută şi ca un eventual refugiu pentru "Cei 6", când neînţelegerile dintre ei, apreciate ca inevitabile, îi vor conduce spre eşec.
Zona liberului schimb era limitată la produsele industriale cu excluderea celor agricole şi a pescuitului. Fiecare membru AELS era însă liber în relaţiile vamale cu terţi. Asociaţia a fost calificată ca un fel de "club" în care se acordau reciproc unele avantaje (drepturi vamale pentru produsele industriale). Nu exista o armonizare a condiţiilor de producţie, nu exista o politică economică comună.
În mod evident, Asociaţia nu poate încheia acorduri comerciale deoarece acestea ar fi lipsite de sens pentru o zonă de liber schimb.
AELS nu a reuşit să exercite presiuni asupra celor 6 pentru a-i obliga să negocieze de
la bloc la bloc în perspectiva unei mari zone de liber schimb. Potrivit Convenţiei, organele principale ale AELS sunt:
         Consiliul de Miniştri, care adoptă, după regula unanimităţii, uneori şi cea a majorităţii, decizii şi recomandări şi asigură şi îndeplinirea obligaţiilor privitoare la suprimarea barierelor vamale. Consiliul este alcătuit din reprezentanţii statelor membre. În structura sistemului instituţional erau create comitete subsidiare care asistau Consiliul pentru probleme din diferitele domenii.
         Secretariatul general, cu vocaţie administrativă.
Aderarea, pe parcursul timpului, a unora dintre ţările membre AELS la CEE, precum Marea Britanie, Austria, Danemarca, Finlanda, Portugalia şi Suedia, a făcut, practic, ca AELS să nu mai aibă obiect de activitate, aceasta reducându-se la Elveţia şi Islanda.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva