Оплаченная реклама

duminică, 11 august 2013

Bilantul contabil

                               BILANTUL CONTABIL   Informatia economica este astazi prezenta in toate domeniile de activitate.Dezvoltarea economiei de piata si sporirea gradului de complexitate a acesteia inpune si dezvoltarea corespunzatoare a informatiei economice ca si arie ,continut si operativitate.
   Principala sursa de date a sistemului informational economic este contabilitatea, a carei sfera de actiune o reprezinta intreprinderea.
   Avand in vedere caracterul obiectiv al celor 2 laturi ale patrimoniului,
Metoda contabilitati si-a stabilit un model cu ajutorul caruia sa cunoasca elementele patrimoniale alcatuind un tot unitar.Bilantul este documentul  cel mai inportant din punct de vedere al studiului performantelor intreprinderii.
   Cuvantul BILANT este de origine latina ,avand semnificatia unei balante cu doua talere echilibrate (“BI” inseamna doua si “LANX” inseamna talere). Potrivit Legi contabilitatii,bilantul contabil este documentul oficial al unitati patrimoniale , care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului , a situatiei financiare si  a rezultatelor obtinute.
                        

1 PREZENTAREA BILANTULUI 

    BILANTUL  este un instrument specifici contabilitati, cu ajutorul caruia  se  prezinta existenta elementelor patrimoniale  si a rezultatului exercitiului obtinut de agentul economic la un moment dat.
   Elementele patrimoniale prezentate sunt constituite din elemente de activ si de pasiv sau ultilizari si resurse , iar rezultatul din profit  sau pierdere.
   Bilantul poate fi privit prin doua ipostaze:
-         Ca procedeu al metodei contabilitati, care sa fie folosit pentru explicarea dublei reprezentari a patrimoniului in bilant si ca o consecinta , aplicarea principiului dublei inregistrari , care sta la baza inregistrari operatiilor in conturi.
-         Ca document de sinteza si raportare contabila (anuala sau periodica)
   Elementele de activ si pasiv (utilizari si resurse) patrimoniale existente la un moment dat sunt reflectate cu ajutorul unui tabel cu doua parti de marimi egale , numit bilant.Partea stanga se numeste ACTIV si prezinta bunurile economice dupa componenta si destinatie, iar partea dreapta se numeste PASIV si prezinta sursele de finantare a bunurilor economice.Alaturi de acestea , in bilant este consemnat si rezultatul exercitiului sub forma de pierdere (in activ) sau profit (in pasiv).In cele doua parti , activ si pasiv , trebuie sa existe intotdeauna egalitate in virtutea principiului bilantier.
   Deoarece dubla reprezentare realizeaza o reflectare sub dublul aspect al  aceluiasi  patrimoniu , se poate deduce relatia :
                    

       ACTIV (UTILIZARI)=PASIV (RESURSE)


   Aceasta relatie reprezinta ecuatia economica a bilantului , numita si egalitate bilantiera.
   Forma de principiu a bilantului se poate prezenta in felul urmator:
                  BILANT CONTABIL incheiat la data de ……………


  
      ACTIV (UTILIZARI)
         PASIV(RESURSE)
1.Specificarea in expresie valorica       
    a bunurilor(mijloacelor economice )2.Pierderea 
1.Specificarea marimi valorice a            
    surselor de finantare a bunurilor
    economice


2.Profitul
           TOTAL ACTIV
              TOTAL PASIV

2 TRANSPUNEREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE                

                                 IN BILANT

   Transpunerea elementelor patrimoniale  in bilant se face  prin preluarea datelor din conturi si balanta de verificare (procedee specifice  ale metodei contabilitatii), fiind prezentate sub forma soldurilor conturilor sintetice la sfarsitul exercitiului.Inregistrarile in conturi sunt generate de operatii economico-financiare .Fluxul de prelucrare a datelor contabile parcurge urmatorul traseu:


   operatii economice à conturi  à balanta à bilant

   Datele preluate astfel se prezinta sub forma de elemente de activ si elemente de pasiv , precum si rezultate .

           PREZENTAREA SI ORDONAREA ELEMENTELOR DE
                                     ACTIV SI DE PASIV

   LICHIDITATEA indica posibilitatea transformari elementelor patrimoniale in bani (in decursul timpului).Cu cat termenul de trannsformare in bani este mai mic ,cu atat lichiditatea este mai mare.

   EXIGIBILITATEA  indica termenul (intervalul de timp) la care o datorie va trebui sa fie achitata (scadenta) termenul sau cand elementul de pasiv se lichideaza (iese din patrimoniu).Cu cat  intervalul de timp in care o datorie va fi achitata este mai mic , cu atat exigibilitatea creste  (datoria este mai exigibila).


BIBLIOGRAFIE : CONTABILITATE CLASA a X a  (MANUAL PENTRU LICEE ECONOMICE) de MARIA POPAN
ix � u u Џ �?_ eresate, ea nu are şanse ridicate să supravieţuiască. Desigur, uneori membrii acestor grupuri au valori diferite. Adesea există un consens general asupra unei valori, în timp ce în cazuri concrete ea este interpretată diferit de aceştia. De exemplu, ideea reducerii mărimii sectorului public pare să exprime o valoare împărtăşită în societatea noastră de cele mai importante grupuri care se manifestă public. Dar în cazuri particulare ea este respinsă cu putere: de exemplu, în privinţa privatizării unor mari regii autonome, sindicatele şi mulţi oameni politici s-au opus cu forţă. Al treilea set de teste pe care trebuie să le treacă o alternativă pentru a supravieţui este acela de a satisface constrângeri viitoare. În primul rând, dacă ea implică cheltuieli ridicate, mai mari decât cele pe care decidenţii pot să le asigure, alternativa are mici şanse de a fi promovată. Multe dintre alternativele considerate ca bune sau chiar ca necesare în învăţământ sau în sănătate nu au putut fi menţinute datorită costurilor ridicate pe care le impuneau. În al doilea rând, alternativa trebuie să se poată impune ca acceptabilă public, deci ca acceptabilă pentru cele mai importante grupuri implicate. Uneori acest lucru nu e posibil: orice politică afectează negativ unele grupuri; de aceea, este necesar să se atragă un sprijin puternic din partea celorlalte. În sfârşit, o alternativă trebuie să poată fi acceptată de către politicieni: multe alternative bune sunt eliminate pentru că specialiştii nu găsesc căile de a le face acceptabile de public sau de politicienii aleşi sau de cei numiţi. Altele sunt ţinute în viaţă în speranţa că în viitor climatul politic se va schimba. Alegerea unei alternative depinde mult de capacitatea de a convinge conducerea unui minister, a unei primării sau jumătate plus unu din membrii unei comisii a parlamentului.

Lista scurtă de alternative. Procesul de acceptare a unor alternative şi, corelat, cel de respingere a altora, duce la producerea unei liste scurte de alternative, care vor fi apoi supuse unei analize mai atente, comparării şi, în final, selecţiei dintre ele a politicii urmate. Nu este nevoie ca în urma acestui proces de formulare a listei scurte toţi specialiştii să fi căzut de acord asupra unei singure alternative; mai curând, ei propun decidenţilor un set de alternative care satisfac, mai mult sau mai puţin, criteriile pe care ei le consideră relevante. Odată cu această listă de alternative, sunt propuse şi anumite moduri de a gândi politicile într-un anumit domeniu. Aşa cum subliniază Kingdon (1995: p. 144), această listă nu indică însă şi un consens asupra unei anumite politici: mai curând, ea subliniază că se poate cădea de acord asupra câtorva propuneri, dintre care se va putea apoi alege politica promovată.


o:p>&� N ; / Џ �?_ n>


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva