Оплаченная реклама

sâmbătă, 10 august 2013

Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice

Conform prevederilor art. 5 din Decretul nr. 31/1954 „Capacitatea de exerciţiu este capacitatea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii, savârşind acte juridice.
Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice are la baza ideea dupa care aceasta este în măsură să înţeleagă, datorită maturităţii de gândire şi a experienţei sale însemnătatea şi consecinţele actelor pe care urmează să le săvârşească. De aceea, legea nu recunoaste capacitatea de exercitiu, minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, precum şi persoanei care suferind de alienaţie sau debilitate mintală este pusă sub interdicţie prin hotărârea judecătorească definitivă. Poate fi deplină sau restrânsă Capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majoră adică la împlinirea vârstei de 18 ani. Prin excepţie minorul care se căsătoreşte dobândeşte capacitatea de exerciţiu deplină. Capacitatea de exerciţiu restrânsă se dobândeşte de către minor la împlinirea vârstei de 14 ani. Minorul care dobândeşte capacitatea de exerciţiu restrânsă are dreptul de a încheia acte juridice cu încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor legali, părinţi sau tutore. De la acestă regulă există unele excepţii, legea autorizând ca minorul cu capacitate de exrciţiu restrânsă să săvârşească acte juridice singur, fără autorizaţia prealabilă a reprezentanţilor săi legali. Astfel, femeia se poate căsători de la împlinirea vârstei de 16 ani şi, în unele cazuri, chiar de la vârsta de 15 ani. Minorul care a împlinit 16 ani se poate încadra în muncă, prin încheierea contractului de munca. Minorul între 14 şi 16 ani se poate încadra însă în muncă numai cu încuviinţarea prealabilă a reprezentanţilor legali şi, pe lângă aceasta, cu avizul medical. Minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face singur depuneri la casele de păstrare de stat, fiind în drept să dispună de sumele depuse în conformitate cu prevederile regulamentare referitoare la activitatea acestor instituţii; tot astfel, poate încheia acte de administrare a patrimoniului, daca aceste acte nu-i aduc nicio vătămare. Testamentul se face şi se revocă de minor daca a împlinit 16 ani. Minorul de la vârsta de 14 ani poate accepta o donaţie, dacă aceasta nu este cu sarcini şi dacă nu este afectată de modalitatea condiţiei. De asemenea, poate cere singur instanţei judecătoreşti modificarea măsurilor privitoare la derpturile şi obligaţiile personale sau patrimoniale, care se nasc între el şi părinţii divorţaţi. Persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciţiu şi cele cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot încheia singure acte de mica însemnătate economică necesare existenţei zilnice; de asemenea, pot dobândi drepturi şi obligaţii ca urmare a unor fapte juridice cum ar fi; dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin fapte ilicite sau obligaţia de a repara asemenea pagube, în acest din urmă caz daca au acţionat cu discernământ.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva