Оплаченная реклама

duminică, 11 august 2013

Caracteristica intreprinderii Sovtransavto


CUPRINS

         Întroducere

1.     Caracteristica întreprinderii……………………………………………………
1.1. Caracteristica generală a întreprinderii……………………………………
1.2. Schema de dirijare şi structura întreprinderii……………………………..

2.     Caracteristica tehnico-economică a întreprinderii
2.1. Structura şi caracteristica mijloacelor de transport şi a fondurilor
fixe ale întreprinderii…………………………………………………………..
2.2. Caracteristica tehnico-economică a întreprinderii………………………...

3.     Planificarea, marketingul şi a asigurarea calităţii la întreprindere…………….Întroducere


         Transportul auto este o ramură importantă a economiei naţionale, care are la bază rezolvarea problemelor în traficul de mărfuri şi pasageri, şi asigură relaţiile economice şi de producere între diferite ramuri ale economiei, inflienţează considerabil la rezolvarea forţelor de producere, tehnologia producerii conform formării valorii indicilor.
         Rolul transportului este foarte important în dezvoltarea societăţii, în domeniul social, economic şi cultural, în realizarea legăturilor economice şi culturale cu ţările din străinătate.
         Printre alte tipuri de transport ce intră în concordanţă cu procesul de trafic, transportul auto ocupă locul de frunte. Lui îi revine partea maximă din volumul total de transportări. În condiţiile de trecere la economia de piaţă rolul transportului auto sporeşte şi mai mult.
         Transportul auto internaţional are o semnificaţie deosebită pentru relaţiile economice, politice şi culturale dintre ţările lumii servind drept acel instrument de legătură ce îndeplineşte şi realizează aspectul tehnologic al acestor relaţii. Necesitatea de a colabora, de a face comerţ cu alte state este foarte importantă şi de aceea organizarea şi coordonarea corectă a traficului auto internaţional este o problemă, soluţionarea căreia cere implicarea tuturor organizaţiilor de trafic auto internaţional. În ultimii ani unificarea ţărilor Europei duce la unificarea traficului auto intern şi extern şi respectiv la unificarea documentelor însoţitoare şi statutare ale transporturilor auto internaţionale.
         Structura traficurilor internaţionale este destul de variată, are un caracter regulat şi unic. Specificul organizării se determină în primul rînd, de sectorul larg de cerinţe, răspunderea şi calitatea transportului; tipul şi caracteristica mărfii transportate, durata şi direcţia fluxurilor de marfă.
         Desfăşurarea organizării transportului internaţional de marfă are scop sporirea eficacităţii folosirii materialului rulant, micşorării pierderilor de timp, asigurarea comodităţii şi calităţii traficului, micşorarea timpului transportării încărcăturii la destinatar, lărgirea spectrului fluxurilor deservite.
1.    Caracteristica întreprinderii.
1.1.        Caracterstica  generală.

Întreprinderea de transport “Sovtransavto”, specializată pe traficuri auto internaţionale a fost fondată în anul 1968. Pîna la crearea acestei întreprinderi traficurile auto internaţionale se efectuau în volume mici şi în special între URSS şi ţările socialiste. Odată cu crearea “Sovtransavto”, traficurile internaţionale au cunoscut o dezvilştare continuă: a crescut numărul şi volumul transportului, se lărgea nomenclatura mărfurilor transportate, se deshideau noi direcţii de transportare şi pe lîngă traficul de mărfuri a început să se dezvolte şi traficul de pasageri.
Firma “Sovtransavto” acceptă comenzi mari de transportare a înărcăturilor, asigură îndeplinirea la timp şi calitativ a lor. Pe piaţa europeană “Sovtransavto” colaborează cu peste de firme expeditoriale din Europa, Asia şi Orientul apropiat. Printre partenerii mai vechi se numără aşa firme ca Rotermund în Germania, firma Danzas-Germania; Gondrand în Franţa, Transworld Marin Agency în Belgia şi Olanda, firma GOT în Elveţia; Scan Carga în Danemarca, John Nurminen în Finlanda, ASG în Suedia, Zihni Group în Turcia, Rondini în Italia, Transways în Grecia.
Sovtransavto are la dispoziţie de expediere proprie în ţările Europei de  Vest: Sovtransavto-Dentschland GmbH în Köln, Sovtransavto-Polonia în Varşovia, Sovtransavto-Bulgaria în Sofia, deasemenea este una din fondatorii a unor companii mixteşi a unor firme expeditoriale: Sovtrans-Service (Moscva (Rusia – Zichtensteien)), Desta/Moscova (Rusia -Austria), IUPS-Sovtransavto/Moscova (Rusia-Finlanda), Sovtransavto-Nurminen/Moscova (Rusia-Finlanda), Silk Road/Moscova (Rusia - Iran), Avtotent (Rusia Polonia), Belstaf Antverpen (Belgia Rusia), AFT AG/Wizna (Austria Rusia), şi companiile surori  AFT – Ungaria/Budapesta, AFT-Slovacia/Bratislava
Comtect/Moscova (Rusia Marea Britanie) ş.a.
         În plus pentru efectuarea operaţiunilor comerciale a fost creată Oficialul Comercial Sovtransavto-Moscova.
         “Sovtransavto” este membru ale asociaţiei internaţionale a transportatorilor auto, care în 1974 a fost primită în Uniunea Internaţională a transportului auto ca membru cu drepturi depline. Pe lîngă aceaste în 1992 Sovtransavto a fost primită ca membru asociat în Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Expeditoriale.
         “Sovtransavto” posedă un parc modern de mijloace de transport în valoare de 3500 de automobile. Acestea sunt automobile produse de CSI şi de import cu tonajul de la 20 pîna la 30 tone şi volumul caroseriei de la 60 pîna la 103 m3, pentru transportarea diferitor tipuri de încărcăturş, carenecesită respectarea anumitor regimuritermice, containere, încărcăturilor de mare tonaj şi a gabaritelor. Din structura parcului remorcelor mai mult din jumătate din ele le constituie remorcele unor aşa renumite firme-producătoare din Europa ca: Mercedes Benz, Volvo, Iveco, DAF, Scania, Man, Renault. Din automobilele produse în CSI se utilizează automobilelor din Misk: Maz, care corensund cerinţelor pentru traficurile internaţionale. Mărcile predominate ale semiremorcelor de importsunt: Traylor, Trwolf, Kogel. Acest parc rulant satisface cerinţele impuse de transportările internaţionale din punct de vedere a siguranţei tehnice, asigurării păstrării încărcăturii transportate, ecologiei. Cu scopul de a menţine starea tehnică a parcului rulant de import, a fost create depozite de tip consignaţie pentru piesele de schimb a automobilelor “Mercede Benz”, “Volvo”, “Iveco” şi pentru semiremorci de import.
În iulie 1993 sovtransavto devine societate pe acţiuni de tip închis ca rezultat al transformării Cncernului Economic Străin. Fondatorii acestei companii sunt întreprinderile de frunte de transport, multe din care sunt societăţi pe acţiuni de tip deschis. Acestea sunt: S.A. “Sovtransavto-Expres” S.A. “Sovtransavto-Breansc”, S.A. sovtransavto-expediţia”, Vilmis Motor Transport enterprise nr.1, Internaţional Road Transport enerprise Sovavto-Bacu, Internaţional enterprise Sovtransavto Termez, Internaţional enterprise Sovtransavto Chişinău.
Întreprinderea de transport  auto al traficului autointernaţional de stat “Sovtransavto-Chişinău” a fost creată în baza ordinului Ministerului Transportului auto a Federaţiei Ruse din 19.01.1981.
Ca fondatori sunt consideraţi:
1.    Concernul comercial extern Sovtransavto care deţine 51 % din acţiuni ale capitalului statutar.
2.    Comitetul de stat a federaţiei Ruse pentru dirijarea patrimoniului de stat care deţine 49% din acţiuni ale capitalului statutar.
Din decembrie 1994 odată cu cele 14 întreprinderi surori din noile state independente, Sovtransavto – Chişinău a devenit co-iniţiator a concernului comercial extern Sovtransavto, astăzi înregistrată ca societate pe acţiuini de tip închis Softransavto. Din decembrie1995 este înregistrată ca societate pe acţiuni de tip deschis Sovtransavto-Chişinău.
Întreprinderea reprezintă o persoană juridică independentă şi are conturi de plată, inclusiv cont valutar, în banca naţională a RM. Întreprinderea este membră a sociaţiei internaţionale a transportatorilor auto a Federaţiei Ruse şi a AITA RM. Întreprinderea se specializează pe traficuri auto internaţionale li expedierea încărcăturilor şi posedă (la 01.01.2000): 104 autotrenuri inclusiv 89 unităţi Mercedes Benz, 14 un.  Iveco 260, 36 T, un automobil Maz 64229. Ea posedă staţii moderne de reparaţie pentru deservirea şi reparaţia mijloacelor de transport proprii, cît şi a parcului rulant de tranzit a sistemului Sovtransavto.
S.A. “Sovtransavto-Chişinău” efectuează astfel de tipuri de activităţi:
1.    De bază:
Ø    Serviciile în traficurile internaţionale de marfă.
Ø    Serviciile de reparaţie şi deservire tehnică a mijloacelor de transport.
2.    Auxiliare:
Ø    Deservirea de transport expediţională.
Ø    Export/import şi tranzit a mărfurilor în transportul auto.
Ø    Serviciile de parcare a mijloacelor de transport.
Ø    Serviciile a bazei de odihnă a S.A.
Ø    Serviciile brigăzii de costrucţii.
Ø    Serviciile parcului de gospodărie.
Adresa întreprinderii:
RM, Chişinău,
Şos.Hînceşti 142.


1.2.  Schema de dirijare şi structura întreprinderii.

         Structura oricărei organizaţii reprezintă o totalitate regulamentată a elementelor ei separate. Principalele tipuri de structuri sunt cele organizatorice generale create din subdiviziunile ce constituie organizaţia dată. Baza structurii generale o alcătuieşte totalitatea activităţilor separate orientate spre atingerea unor anumitor scopuri ale organizaţiei.
         Structura organizaţională a întrprinderii de transport S.A. Sovtransavto Chişinău include următoarele subdeviziuni:
1.    Centrul de dirijare a Sovtransavto Chişinău.
2.    Contabilitatea care are la dispoziţie sa:     
Ø    Sectorul de evidenţă a activelor pe termen lung.
Ø    Sectorul de evidenţă a bunurilor materiale.
Ø    Sectorul de evidenţă a achitării cu clienţii.
Ø     Sectorul de evidenţă a achitării cu personalul (salarizarea).
Ø     Sectorul de evidenţă a achitării privind sumele diurnă.
Ø     Sectorul de evidenţă a mijloacelor băneşti, cheltuielelor, rezultatelor financiare de la operaţiile bancare.
3.    Secţia comercială, care are în subordonarea sa:
Ø     Sectorul de marketing şi legăturile cu clienţii.
Ø     Sectorul de întocmire a documentelor de achitare şi informare despre starea de achitare.
4.    Secţia economică:
Ø    Sectorul de analiza şi prognoză.
Ø    Sectorul de planificare şi elaborare a documentelor normative.
5.    Secţia de exploatare a mijloacelor de transport:
Ø    Sectorul de pregătire a foilor de drum.
Ø    Sectorul de prelucrare a foilor de drum şi a documentelor pentru marfă.
Ø    Sectorul de calculare a cheltuielelor.
Ø    Coloana auto Nr.1
Ø    Coloana auto Nr.2
Ø    Coloana auto Nr.3
6.    Blocul de producere şi reparaţie a mijloacelor de transport.
Ø    Zona de deservire tehnică şi diagnostică.
Ø    Zona de reparaţie a agregatelor şi nodurilor.
Ø    Zona de spălare a materialului rulant.
Ø    Zona de reparaţie a semiremorcelor.
Ø    Zona de montare şi reparaţie a anvelopelor.
7.    Secţia tehnică.
Ø    Sectorul de evidenţă a exploatării tehnice a materialului rulant şi parcursul anvelopelor.
Ø    Sectorul controlului stării tehnice a mijloacelor de transport şi oformarea documentaţiei privind defectele apărute pe parcursul exploatării.
Ø    Sectorul aprovizionării tehnică materială.
8.    Secţia de alimentare cu combustibil.
9.    Parcul de deservire gospodăresc.
10.          Depozite care include:
Ø    Depozite a anvelopelor utilizate.
Ø    Depozitul pieselor de schimb scoase din uz.
11.          Secţia mecanicului şef.
12.          Brigada de construcţie.
13.          Depozitul central.
14.          Secşia de aprovizionare a gospodăriei.
15.          Secţia de cadre.
16.          Punctul medical.
17.          Baza de odihnă.
18.          Ospătăria.

Structura organizaţiională a întreprinderii de transport SA
“Sovtransavto-Chişinău” poate fi reprezentată grafic în conormitate cu shema 1.
         În conformitate cu shema 1 centrul de dirijare îl constituie personalul de conducere, care la rîndul său formează structura de dirijare a întreprinderii aşa cum este reprezentat în shema 2.
         S.A. “Sovtransavto-Chişinău” este filiala concernului rus “Sovtransavto-Holding”, deaceia problemele strategice ale întregului cocern “Sovtransavto” sunt soluţionate de către consiliul directorilor care este organul suprem de dirijare, adică problemele ce ţin de strategiile de realizare, studiul pieţilor, procurarea mijloacelor de transport şi a utilajului de reparaţie etc. Administraţia S.A. “Sovtransavto-Chişinău”, soluţionează doar întrebările ce ţin nemijlocit de activitatea întreprinderii. Obligaţiile şi funcţiile persoanelor de conducere:
a)    Director general-responsabil de activitatea întreprinderii în general;
b)    Contabil şef-responsabil de activitatea şi starea financiară a întreprinderii, se supune directorului general şi organelor fiscale;
c)     Economist-responsabil de toate întrebările tehnico-economice, legate de activitatea întreprinderii, se subordonează directorului general;
d)    Inginer-şef-responsabil de toate întrebările legate de tehnică, mijloace de transport, utilaje;
e)    Inginer adjunct de exploatare-responsabil de exploatarea mijloacelor de transport, de întocmire a documentelor necesare la efectuarea traficului internaţional de marfă.
f)     Şef-adjunct pe personal-răpundem de activitatea personalului şi recalificarea personalului;
g)    Inginer pe securitatea muncii şi circulaţie rutieră.      2.1. Structura şi caracteristicile mijloacelor de transport şi a  
             fondurilor fixe ale întrepriderii.

         Fondurile fixe reprezintă acele mijloace de producere care iau parte în       multe cicluri de producere păstrăndu-şi forma iniţială, iar costul lor treptat trece în rata în costul producţiei în dependenţă de uzare.
         În ramura transportului auto fondurile fixe sunt reprezentate în:
-         fonduri fixe productive;
-         fonduri fixe neproductive;
Fondurile fixe neproductive nu sunt implicate nemijlocit în procesul de producere, însă, la rîndul său se împart în:
-         fonduri active;
-         fonduri pasive; 
Partea activă a fondurilor fixe o alcătuiesc acele mijloace de producere care sunt implicate nemijlocit în realizarea procesului de producere.
         Pentru întreprinderea S.A. „Sovtransavto-Chişinău ” se includ mijloacele de transport. La  început numărul de mijloace de transport constituia 90 autocamioane şi 120 autocare. Parcul  de autocamioane în marea sa majoritate îl constiuiau numai remorchere MAZ-504B. La momentul de faţă parcul este constituit din remorchere Mercedes-Benz şi Iveco.
         Limitările permanent întroduse de comisii şi standarte ale Comunităţii Europene au impus o considerabilă înnoire calitativă a parcului. În ultultimii ani întreprinderea a procurat autocamioane moderne produse de firme şi concerne avansate din Europa.
         Caracteristica materialului rulantşi structura parcului după vîrstă şi modeleste dată de următoarele tabele:

Parcul auto a S.A. „Sovtransavto-Chişinău” la 01.01.1998
                        Vîrsta
Marca
Pînă la 3 ani
3-8 ani
8-10 ani
10-19 ani
după 13 ani
Total
MAZ-54323
-
6
3
-
-
9
MAZ-64229
-
13
-
-
-
13
Mercedes-Benz 2232
-
-
-
-
22
22
Mercedes-Benz 2236
-
-
-
14
-
14
Mercedes-Benz 2235
-
19
-
-
-
19
Mercedes-Benz 1735
-
23
-
-
-
23
Mercedes-Benz 1838
33
-
-
-
-
33
Iveco 260.36T
-
18
-
-
-
18
TOTAL
33
79
3
14
22
151
                                                                                               Tab. 2.1.

Parcul auto a S.A. „Sovtransavto-Chişinău” la 01.01.1999
                                                                                           
                                                                                          Tab. 2.2.
                        Vîrsta
Marca
Pînă la 3 ani
3-8 ani
8-10 ani
10-19 ani
după 13 ani
Total
MAZ-54323
-
-
-
2
-
3
MAZ-64229
-
3
-
-
-
3
Mercedes-Benz 2232
-
-
-
-
19
19
Mercedes-Benz 2236
-
-
-
-
4
4
Mercedes-Benz 2235
-
-
13
-
-
13
Mercedes-Benz 1735
-
23
-
-
-
23
Mercedes-Benz 1838
-
33
-
-
-
33
Mercedes-Benz 1840
50
-
-
-
-
50
Iveco 260.36T
-
-
18
-
-
18
TOTAL
50
59
31
2
23
165


Parcul auto a S.A. „Sovtransavto-Chişinău” la 01.01.2000
                                                                                               Tab. 2.3.
                        Vîrsta
Marca
Pînă la 3 ani
3-8 ani
8-10 ani
10-19 ani
după 13 ani
Total
MAZ-64229
-
-
1
-
-
1
Mercedes-Benz 2232
-
-
-
-
5
5
Mercedes-Benz 1838
-
31
-
-
-
31
Mercedes-Benz 1735
-
3
-
-
-
3
Mercedes-Benz 1840
50
-
-
-
-
50
Iveco 260.36T
-
-
14
-
-
14
TOTAL
50
34
15
-
5
104
     

Clasificarea parcului remorcherelor după parcurs  în baza datelor de la 01.06.2000 este următoarea:
1. Mercedes-Benz 1840 „ACTR-05”                                              170.000 km
2. MAZ 64229                                                                                 270.000 km
3. Mercedes-Benz 1838                                                                  370.000 km
4. Mercedes-Benz 1735                                                                  460.000 km
5. Iveco 260.36T                                                                             550.000 km
6. Mercedes-Benz 2232                                                               1.300.000 km

În conformitate cu datele reprezentate mai sus se observă că cea mai mare parte din automobile le revine autoremorcherelor de tip Mercedes-Benz, ceea ce determină o universalitate în deservirea tehnică a astfel de automobile.
         Caracteristica şi parcul semiremorcilor existent la intreprindera S.A. „Sovtransavto-Chişinău” este reprezentată în tabela de mai jos:

Tab. 2.4.

Marca semiremorcei

Anul fabr.
Vol. caros
01.01.1997
01.01.1998
01.01.1999
01.01.2000

DSMB-32 „Frewoff”

1992
68
7
1
-
-
SN2032 „Kogel”
1982
68
7
6
1
-
Savuayard „Traylor”
1985
68
15
10
2
-
SB12-20 „Kessborer”
1987
68
5
4
2
-
SPR-24 „Schmitz”
1992
83
14
14
14
3
SN-24 „Kogel”
1993-95
83
78
78
72
42
SN-24 p100-130 „Kogel”
1998
83
-
-
20
20
Refrigeratoare:
SVTC-2032 „Kogel”
1982
60
2
-
-
-
Lambert „Traylor”
1988
60
10
10
7
-
VFK-xx33c „Frewoff”
1989
60
6
2
1
-
XXD-33C „Frewoff”
1991
72
5
5
5
-
SKD-20 „Schmitz”
1989
60
4
2
1
-
SVKT-24p10 „Kogel”
1998
83
-
-
30
30
SPKH-24PHD „Kogel”
1995
83
3
3
3
3
TOTAL


156
135
158
98


Clasificarea semiremorcelor după parcurs  conform datelor de la 01.06.2000:
1. SN-24 p100/130 „Kogel”                     20 un.                     170.000 km

2. SVKT-24 „Kogel”                                30 un.                     170.000 km

3. SPKH-24 PHD „Kogel”                         3 un.                     250.000 km

4. SN-24 „Kogel”                                     18 un.                      370.000 km

5. SN-24 „Kogel”                                     24 un.                      460.000 km

6. SPR „Schmitz”                                       3 un.                      460.000 km


         Din datele de mai sus se observă, că asigurarea cu semiremorci este destulă, dar varietatea mare de mărci complică efectuarea deservirii şi reparaţiei lor. Dar în ultimul totuşi se observă o tendinţă de a utiliza unul şi acelaşi tip de semiremorci şi anume cele de tip „Kogel”. Partea pasivă a fondurilor fixe productive cuprinde clădirile şi edificiile, utilajul tehnoloogic, instrumentele cu termen de utilizare mai mare de un an.
         Arsenalul de clădiri şi edificii cuprinde: blocul administrativ, blocul destinat pentru revizile tehnice şi reparaţie a autoremorcherelor, blocul destinat pentru reparaţia capitală a motoarelor şi agregatelor, blocul pentru revizia tehnică şi reparaşia semiremorcherelor şi arefrigeratoarelor, blocul pentru instalaţiile de diagnosticare, blocul pentru deservirea şi reparaţia anvelopelor, spălătoria, terenul pentru parcare, depozitele.
         Sectoarele de revizie tehnică şi reparaţie sunt dotate cu utilaje şi instrumente destul de moderne, printer care se numără: instalaţia de diagnosticare, de spălare, instalaţia de bortare a anvelopelor, aparate de sudat, de vopsit, diverse instrumente speciale.

                  
2.2. Caracteristica tehnico-economică a întreprinderii.

         Caracteristica tehnico-economică a întreprinderii poate fi dată de două grupe de indicatori:
-         indicatorii economiei (venitul, cheltuielile, profitul);
-         indicatorii tehnico-economici.     
Dinamica venitului, cheltuielilor şi profitului poate fi dată de următoarea tabelă:
                                                                                                    Tab. 2.5    
Indicatori
01.01.1997
01.01.1998
01.01.1999
01.01.2000
Venitul, lei
29990000
4710000
11440000
12100000
Cheltuieli, lei
21620000
5350000
14040000
15000000
Profit, lei
8370000
-640000
-2600000
-2900000

                Analizînd datele din tabela 2.5. se observă că S.A. „Sovtransavto-Chişinău” începînd cu anul 1998 a început să lucreze în pierdere din cauza agravării situaţiei financiare, inflaţiei şi a instabilităţii politice în republică. Astfel au avut loc pierderi mari de clienţi pe mai multe firme din CSI au dat faliment din cauza crizei financiare a Rusiei. La fel, drept cauză a micşorării ptofitului  o constituie majoraea preţurilor la combustibili şi lubrifianţi, la
resursele energetice şi la piesele de schimb.

Indicii tehnici de exploatare la 01.01-01.01.1996
                                                                                                      Tab. 2.6. 

Nr. d.o.
Denumirea indicatorului
Total

Inclusiv după marca a/m-lui

MAZ 54
MAZ 64
M-B
M-B 1735

Iveco26036

M-B 1838
1
Coeficient de emisie la rută
0.588
0.488
0.508
0.602
0.750
0.592
0.751
2
Durata med. a zilei de lucru
6.2
5.3
5.9
6.4
6.6
6.6
6.6
3
Distanţa med. de transport
2419
2534.4
2141.7
2388.1
2564.8
2478.6
2549.2
4
Coef. Utilizării parcurs.
0.738
0.732
0.72
0.755
0.799
0.708
0.67
5
Parcurs. mediu /zi la un aut.
262.1
222.5
242.1
265.3
275.4
281.6
279.1
6
Coef. Capacităţii de încărc.
0.792
0.738
0.804
0.813
0.79
0.814
0.746
7
Capacit. medie a unui aut.
20
20
20
20
20
20
20
8
Productivitatea, t
13.6
7.1
12.1
15
18.6
14.2
15.1
9
Productivitatea, t* km
32872.2
17848.4
25977
35732
47612.5
3575.4
38452
10
Volumul transportări, t
48773.3
4004.6
7898.2
17655.5
8539.4
5094.5
5581.2
11
Prestaţie trafic, t*km
117984915
10149230
16915412
42163819
21901748
12627138
1422756
12
Nr. Scriptic de a/mile
179.5
28.4
32.6
59
23
18
18.5
13
A-Z în gospodărie, zile
65523
10350
11883
21595
8390
6570
6790
14
A-Z în lucru,zile
38501
4223
6034
12956
6300
3888
5100
15
A-Z la RT şi aşteptarea RT
8989
1614
2644
3205
386
923
217
16
A-Z în stare bună
18033
4513
3205
5374
1709
1759
1473
17
Parcurs tot. a*a/m, mii km
10031144
939647
1460555
3437475
1735206
1094921
1423340
18
Inclusiv cu încărc., mii*km
7449175
687488
1051713
2594287
1386851
175449
953387
19
Ore. Tutur. a/m în lucru, ore
240566
22465
35392
82345.8
41499.3
25734.7
33209.2
20
Inclusiv în mişcare, ore 
191710
17882
27741
65329.7
32997.2
20612.6
27147.6
21
Tonaj total al a/m, t
3589.2
568
651.2
1180
460
360
370
22
A-tone-t în gospodărie
1310460
207000
237666
430700
167900
131400
135800
23
A-tone-t în lucru
770020
84460
120680
259120
160000
77760
120000
24
Coefic. pregătirii tehnice
0.863
0.844
0.777
0.851
0.954
0.860
0.968
25
Vit. de exploatare, km/oră
41.9
41.8
41.3
41.7
41.9
42.5
42.9
Indicii tehnici de exploatare la 01.01-01.12.1997
                                                                                                     Tab. 2.7.
Nr. d.o.
Denumirea indicatorului
Total

Inclusiv după marca a/m-lui

MAZ 54
MAZ 64
M-B
M-B 1735

Iveco26036

M-B 1838
1
Coefic. de emisie la rută
0.569
0.404
0.43
0.561
0.674
0.55
0.672
2
Durat. med. a zilei de lucru
6.4
4.0
5.0
6.0
7.2
6.6
7.1
3
Distanţa med. de transport
2648
2388.7
2011.2
2432.6
3052.2
2615.8
3033.5
4
Coef. utilizării parcurs.
0.734
0.704
0.7
0.712
0.777
0.706
0.755
5
Parcurs. mediu /zi la 1 aut.
269.6
170.3
212.1
251.9
309.1
283.4
304.9
6
Coef. capacităţii de încărc.
0.801
0.7
0.809
0.815
0.803
0.784
0.796
7
Capacit. medie a unui aut.
20
20
20
20
20
20
20
8
Productivitatea, t
12.5
5.2
9.4
12.3
15.6
12.1
14.8
9
Productivitatea, t* km
32997.8
12398
18902.1
29974
47599.9
31610.4
45043.8
10
Volumul transportări, t
38686.4
717.1
4620.8
13387.7
7173.7
4350.4
8436.7
11
Prestaţie trafic, t*km
102441552
1712993
9293515
32566983
21895955
11379731
25592375
12
Nr. Scriptic de a/mile
155.2
6.9
24.6
54.3
23
18
28.4
13
A-Z în gospodărie, zile
56794
2528
8992
19872
8418
6588
10396
14
A-Z în lucru,zile
32316
1021
3867
11140
5676
3626
6986
15
A-Z la RT şi aşteptarea RT
7406
424
2135
2955
387
1184
321
16
A-Z în stare bună
17072
1084
2990
5777
2355
1778
3089
17
Parcurs tot. a*a/m, mii km
8712.5
173.89
820.0
2806.5
1754.3
1027.70
2130.1
18
Inclus. cu încărcăt, mii*km
6391.6
122.37
574.39
1997.4
1363.5
725.38
1608.5
19
Ore tutur. a/m în lucru, h
20620.5
4128.8
20220.8
66997.2
41003
24015.6
49839.2
20
Inclusiv în mişcare, ore 
166384
3296.3
15578
53745
33482
19498
40785
21
Tonaj total al a/m, t
3104.5
138.2
491.7
1086.7
460
360
568.2
22
A-tone-t în gospodărie
1135880
50560
179840
397440
168360
131760
207920
23
A-tone-t în lucru
646320
20420
77340
222800
113520
72520
139720
24
Coefic. pregătirii tehnice
0.87
0.832
0.763
0.851
0.954
0.82
0.969
25
Vit. De exploatare, km/oră
42.3
42.1
40.6
41.9
42.8
42.8
42.7

Indicii tehnici de exploatare la 01.01-01.12.1998
                                                                                                      Tab. 2.8.
Nr. d.o.
Denumirea indicatorului
Total

Inclusiv după marca a/m-lui

MAZ 54
MAZ 64
M-B
M-B 1735

Iveco26036

M-B 1838
1
Coefic. de emisie la rută
0.423
0.00
0.002
0.344
0.463
0.311
0.556
2
Durat med. a zilei de lucru
8.3
0
0.7
7.8
8.3
8.1
8.3
3
Distanţa med. de transport
2569.8
0
0
2144
2721
2266
2685
4
Coef. utilizării parcurs.
0.738
0
0.5
0.62
0.77
0.733
0.785
5
Parcurs. mediu /zi un aut.
352
0
40
323.4
351.8
339.3
349.6
6
Coef. capacităţii de încărc.
0.837
0
0
0.824
0.811
0.841
0.841
7
Capacit. medie a unui aut.
20
20
20
20
20
20
20
8
Productivitatea, t
13.1
0
0
10.5
13.8
10.1
17.1
9
Productivitatea, t* km
33579.4
0
0
24073
37481
22969
46840.
10
Volumul transportări, t
32237.9
0
0
3698.4
6336.5
3293.8
11512.
11
Prestaţie trafic, t*km
82845937
0
0
9077530
1724117
7465037
309071
12
Nr. scriptic de a/mile
123.4
0
1.1
16.7
23
16.3
33
13
A-Z în gospodărie, zile
45058
13
414
6099
8395
5894
12043
14
A-Z în lucru,zile
19051
0
1
2212
3886
1834
6693
15
A-Z la RT şi aşteptar. RT
6673
8
0
810
1292
2151
790
16
A-Z în stare bună
19334
5
413
3076
3217
1909
4560
17
Parcurs tot. a*a/m, mii km
6706560
0
40
792420
1366908
622240
230411
18
Inclusiv cu încăr., mii*km
4947060
0
20
534333
1032424
443941
183767
19
Ore tutur. a/m în lucru, ore
159061.6
0
0.7
18850
32344
14797
55369
20
Inclusiv în mişcare, ore 
127969.3
0
0.7
15117.9
26002.9
11849.3
44763
21
Tonaj total al a/m, t
2467.2
0.7
22.7
333
460
325
659.8
22
A-tone-t în gospodărie
901160
260
2280
121993
167900
117880
240800
23
A-tone-t în lucru
381020
0
20
44246
77720
36680
133860
24
Coefic. pregătirii tehnice
0.852
0.385
1.0
0.753
0.846
0.635
0.934
25
Vit. de exploatare, km/oră
42.2
0
57.1
41.5
42.3
42.1
42.3Indicatorii tehnici de exploatare la 01.12.1999

                                                                                      Tab.2.9 

Nr. d.o.
Denumirea indicatorului
TOTAL
1
Coeficient emisie la rută
0,423
2
Durata medieazilei de lucru, ore
8,8
3
Distanţa medie de transportare, km
2560,3
4
Coeficientul util al parcursului
0,718
5
Parcursul mediu/zi la un automobil, km
367,4
6
Coeficient. util al capacităţii de încărcare
0,902
7
Capacitatea medie de încărcare 1 a/m, t
20
8
Productivitatea, t
14,3
9
Productivitatea, t*km
36704,4
10
Volumul transportării
36752,7
11
Trafic prestat, t*km
94097722
12
Numărul scriptiv de a/m
128,2
13
A-Z în gospodărie
46766
14
A-Z în lucru, zile
19782
15
A-Z la RT şi aşt. RT
6879
16
A-Z în stare bună
20105
17
Parcurs total a a/m
268664
18
Inclusiv cu încărcătură
5217547
19
Orele tuturor a/m-lor în cursă, h
174514
20
Inclusiv în mişcare, h
138599,6
21
Tonaj total a a/m, t
2563,7
22
A-tone-Z în gospodărie
935320
23
A-tone-Z în lucru
395640
24
Coeficientul pregătirii tehnice
0,853
25
Viteza de exploatare
41,7
26
Parcursul unui a/m
56705,2


3. Planificarea, marketingul şi asigurarea calităţii la întreprindere.

Reieşind din situaţia economică instabilă a RM precum şi a Federaţiei Ruse, deoarece pachetul principal de acţiuni este deţinut de concernul „Sovtransavto-Holding”, care se află cu sediul la Moscova, precum şi de comitetul de stat al FR de dirijare a patrimoniului de stat o planificare de perspectivă în sensul direct al cuvîntului nu se execută. Astfel planificarea se exercită pe termene scurte şi în cazurile în care se observă o stabilitate relativă a economiei naţionale.
         Marketingul pentru întreprindere trebuie să prezinte opîrghie a continuităţii activităţii deoarece aceasta se ocupă de studierea noilor pieţe de desfacere, ceia ce trebuie să aducă un profit mai mare. În cadrul întreprinderii S.A. „Sovtransavto-Chişinău” sectorul de marketing din secţia comercială se ocupă numai de lucrul cu clienţii. Aşadar, marketologii întreprinderii nuse ocupă nemijlocit cu căutarea clienţilor noi sau a noilor pieţe de desfacere a serviciului. Pentru aceasta întreprinderea „Sovtransavto” a creat după hotarele sale o largă reţea de firme expeditoriale şi reprezentanţi ale firmei care se ocupă cu căutarea noilor pieţe de desfacere şi a noilor clienţi.
         La fel ca şi cu studierea pieţelor cu companiile publicitare se ocupă firmele de expediere, dar aceasta nu este făcută într-un mod furtunos.
         Asigurarea calităţii de transportare în procesul de transport se demonstrează prin certificarea utilajului tehnic a întreprinderii S.A. „Sovtransavto-Chişinău”. Astfel utilajele tehnice sunt certificate la unele companii de certificare de peste hotare ceia ce determină un nivel înalt a performanţelor tehnice şi a calităţii de transportare.
         Calitatea de deservire tehnică se asigură prin faptul că majoritratea lucrătorilor din sfera deservirii tehnice şi reparaţiei, personalul de dirjare din această sferă Au trecut cursuri de calificare la uzinele producătoare de automobile aşa ca „Mercedes Benz”. Astfel ei sunt cunoscuţi cu sistemul de mentenanţă, metodelele de deservire şi reparaţie ceia ce determină un nivel înalt de deservire şi menţinere în stare bună de funcţionare a mijloacelor tehnice.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva