Оплаченная реклама

marți, 13 august 2013

CONTABILITATEA MARFURILORCONTABILITATEA MARFURILOR
GRUPA 37


            Organizarea contabilităţii mărfurilor este influenţată de mai mulţi factori. Un prim factor îl reprezintă forma circulaţiei : cu ridicata (en gross) sau cu amănuntul (en detail). În cazul circulaţiei mărfurilor en-gros, vânzarea se face pe bază de documente, încasarea urmând a se realiza ulterior, prin virament, şi, de aici, necesitatea intervenţiei unui cont anume, 411 “Clienţi”, care să evidenţieze creanţele din momentul vânzării mărfurilor până în momentul încasării lor, în cazul circulaţiei en detail, vânzarea se face, de regulă, cu plata imediată, în numerar.
            Un alt factor de influenţă îl constituie metoda de contabilitate a stocurilor folosită :
inventarul permanent “ sau “ inventarul intermitent”. În primul caz, contul de mărfuri este folosit pe măsură ce au loc operaţiuni cu mărfuri, evidenţiind toate intrările şi toate ieşirile, astfel încât, in orice moment, prin soldul său, acest cont indică valoarea mărfurilor în stoc, permiţând controlul gestionar, dacă în acest scop se efectuează şi inventarierea faptică a stocurilor. În cazul inventarului intermitent, contul de mărfuri intervine numai la sfârşitul lunii, când, pe baza inventarului faptic se determină valoarea mărfurilor în stoc, care se “blochează” în acest cont, diminuându-se cheltuielile cu mărfuri, înregistrate la un cont anume, destinat acestui scop, cu ocazia intrărilor de mărfuri. La începutul exerciţiului următor intervine din nou contul de mărfuri care se creditează, valoarea stocului iniţial fiind preluată din nou de contul de cheltuieli privind mărfurile.
            Metoda de contabilitate analitica a stocurilor de marfuri tine evidenta cantitativ – valorica pe feluri de marfuri sau evidenta global valorica la nivel de gestiune. De asemenea influenteaza organizarea contabilitatii sintetice a marfurilor, prin preturile diferite utilizate ca preturi de înregistrare a marfurilor. Astfel, în cazul în care evidenta analitica se tine cantitativ valoric, se poate utiliza ca pret de înregistrare pretul de cumparare al marfurilor sau costul de achizitie, în schimb în cazul în care evidenta analitica a marfurilor se tine global – valoric, la nivelul gestiunii ( asa cum se procedeaza în comertul cu amanuntul ), pentru înregistrare se urilizeaza pretul cu amanuntul, inclusiv TVA. De aici decurg urmatoarele consecinte asupra contabilitatii:
·        Când evidenta marfurilor se tine la pretul de cumparare sau la costul de achizitie nu este necesara folosirea contului 378 ,, Diferente de pret la marfuri “ pentru evidenta adaosului comercial.
·        Daca evidenta marfurilor se tine la pretul cu amanuntul, intervantia contului 378 ,, Diferente de pret la marfuri “ este necesara pentru evidenta adaosului comercial continut în pretul de înregistrare a marfurilor.
·        În conditiile în care evidenta marfurilor se tine la pretul cu amanuntul, inclusiv taxa pe valoare adaugata, apare necesitatea evidentierii acestei taxe pâna în momentul vânzarii marfurilor, în contul 4428 ,, TVA neexigibila “. Evident, în momentul vânzarii marfurilor, aceasta taxa va fi transferata, devine exigibila si apare contul 4427 ,, TVA colectata ”. Pentru taxa pe valoare adaugata cuvenita furnizorilor se va folosi în mod normal, contul 4426 ,, TVA deductibila “.
Contul 371 ,, Marfuri “, cont de activ, serveste pentru evidenta existentei si miscarii
marfurilor aflate în depozite, în unitatile comerciale cu amanuntul sau de alimentatie publica. În debitul sau evidentiaza valoarea la pret de înregistrare a marfurilor intrate în gestiunea unitatii prin aprovizionare de la furnizori sau pe alte cai. În creditul acestui cont se evidentiaza valoarea la pret de înregistrare a marfurilor iesite din patrimoniul unitatii prin vânzarea catre clienti sau pe alte cai. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea marfurilor existente în stoc.
Nota: Modul de prezentare descris este valabil pentru cazul ,, inventarului permanent “. În cazul
,, inventarului intermitent “, asa cum deja s-a aratat, contul intervine numai la sfârsitul lunii pentru a prelua în debit valoarea marfurilor în stoc, iar la începutul urmatoarei luni pentru a transloca soldul initial luat în exploatare la contul 607 ,, Cheltuieli privind marfurile “.
            Contul 607 ,, Cheltuieli privind marfurile “, cont de activ, evidentiaza costul marfurilor vândute de catre unitatile patrimoniale. În cazul ,, inventarului intermitent “ acest cont evidentiaza si marfurile aprovizionate, pornindu-se de la premiza ca toate marfurile aprovizionate se vor vinde si nu se cumpara pentru a fi stocate. Deci functionarea acestui cont este dependenta de metoda de contabilitate a stocurilor practicata de unitatea patrimoniala.
·        În cazul ,, inventarului permanent “ în debitul contului 607 ,, Cheltuieli privind marfurile “ se înregistreaza costul marfurilor vândute, odata cu descarcarea contului de marfuri si se crediteaza prin transferul acestor cheltuieli în debitul contului de rezultate 121, dupa care se soldeaza.
·        În cazul ,, inventarului intermitent “ în debitul contului 607 ,, Cheltuieli privind marfurile “ se înregistreaza costul marfurilor aprovizionate iar în credit, la sfârsitul lunii, costul marfurilor în stoc translocate, cu aceasta ocazie, în debitul contului de marfuri si costul marfurilor vândute transferat în debitul contului de rezultate.
În legatura cu vânzarea marfurilor se utilizeaza si contul de pasiv 707 ,, Venituri din vânzari
de marfuri “ , în creditul caruia se înregistreaza valoarea marfurilor vândute, iar în debit aceeasi valoare, transferata la sfârsitul lunii în creditul contului de rezultate, dupa care se soldeaza.
            Contul 378 ,, Diferente de pret la marfuri “ este folosit pentru evidenta adaosului comercial ( marja comerciala ) aferent marfurilor existente în gestiunea unitatii cu activitate comerciala. În creditul acestui cont se înregistreaza adaosul comercial aferent marfurilor vândute, soldul creditor al acestui cont reprezentând adaosul comercial aferent marfurilor existente în stoc.CONTABILITATEA MARFURILOR LA O ÎNTREPRINDERE COMERCIALA CU RIDICATA ( EN GROSS )


            Potrivit Regulamentului de aplicare a legii contabilitatii, marfurile la fel ca si celelalte categorii de bunuri materiale, la intrarea în patrimoniu, în speta, în depozitele en gross trebuie sa se evalueze si sa se înregistreze în contabilitate la costul de achizitie format din pretul de cumparare si
,, cheltuielile accesorii de aprovizionare “ ( cheltuieli de transport, de încarcare – descarcare, prime de asigurare, comisioane si alte taxe nerecuperabile, etc. ). Avându-se în vedere ca în documentele de aprovizionare ( facturi ) unul din cele doua elemente structurale ale costului de achizitie ale costului de achizitie si anume ,, cheltuielile accesorii de aprovizionare “ este consemnat în suma globala , calculul costului de achizitie unitar pentru fiecare din sorturile de marfa intrate cu acelasi document necesita calcule de repartizare a sumei totale a cheltuielilor pe sorturi de marfa si apoi, prin raportarea la cantitate, pe unitatea de masura. Cheltuielile accesorii de aprovizionare unitare astfel calculate se însumeaza cu pretul de cumparare unitar aflându-se costul de achizitie pentru fiecare sort de marfa aprovizionata care ar putea servi pentru evaluarea marfurilor si înregistrarea acestora în contul sintetic 371 ,, Marfuri “ si în analiticele corespunzatoare. Solutia, se constata, este greoaie si în plus, va genera o mare varietate a costurilor de achizitie pentru acelasi sort de marfa, avându-se în vedere variabilitatea cheltuielilor de transport – aprovizionare determinata de o multitudine de factori. Pe de alta parte trebuie avute în vedere si situatiile frecvente în care cheltuielile accesorii de aprovizionare sunt facturate distinct de factura în care sunt prevazute preturile de cumparare.
            Pentru a depasi aceste dificultati, exista solutia data de institutiile de reglementare contabila, portivit careia ,, cheltuielile accesorii de aprovizionare “ se evidentiaza la un analitic distinct al contului 371 ,, Marfuri “ , de exemplu 371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “. În ce priveste valoarea marfurilor la preturile de cumparare aceasta s-ar înregistra, evident tot în contul 371 ,, Marfuri “, la analiticele corespunzatoare sorturilor de marfuri.
            Întrucât amândoua elementele structurale ale costului de achizitie – pretul de cumparare si cheltuielile accesorii de aprovizionare – sunt evidentiate la contul 371 ,, Marfuri “ se satisface cerinta evaluarii si înregistrarii marfurilor în contabilitate la costul de achizitie. De mentionat ca în planul de conturi pentru contul 371 ,, Marfuri “ nu se precizeaza în mod expres aceasta cerinta, indicându-se pentru aceasta ,,pretul de înregistrare “.
            La sfârsitul perioadei, se repartizeaza asupra contului de rezultate prin intermediul contului 607 ,, Cheltuieli privind marfurile “ numai o parte din cheltuielile accesorii de aprovizionare si anume cele aferente marfurilor vândute, ramânând sold la contul 371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “ , cheltuieli aferente marfurilor ramase în stoc ( nevândute ). În acest mod se asigura respectarea principiului independentei exercitiului, solutia fiind agreata din aceasta cauza si de fiscalitate.
            Filiera înregistrarilor privitoare la cheltuielile accesorii de aprovizionare în acest caz este urmatoarea:

·        Înregistrarea ( colectarea ) cheltuielilor accesorii de aprovizionare pe masura efecuarii lor:

  %                                                                 = 401 ,, Furnizori “
371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “
4426 ,, TVA deductibila “
sau
  %                                                                 = 5121 ,, Conturi curente la banci “
371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “
4426 ,, TVA deductibila “
sau
%                                                                   = 5311 ,, Casa în lei “
371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “
4426 ,, TVA deductibila “
sau
%                                                                   = 542 ,, Avansuri de trezorerie “
371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “
4426 ,, TVA deductibila “

·        Repartizarea cotei din cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente marfurilor vândute:

607 ,, Cheltuieli privind marfurile “                   = 371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “

            Soldul debitor al contului 371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “ dupa aceasta înregistrare reprezinta cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente marfurilor din stoc.
            În sfârsit, ar mai fi o a treia solutie, pe care nu o retinem, anume aceea a înregistrarii cheltuielilor accesorii de aprovizionare dupa felul lor în conturile din clasa 6 ,, Conturi de cheltuieli “ de unde la sfârsit de exercitiu sa se repartizeze asupra rezultatelor, deci si acele cheltuieli care sunt, în fapt, aferente marfurilor nevândute, aflate în stoc. Aceasta solutie ar putea fi eventual ameliorata prin delimitarea în contul 471 ,, Cheltuieli înregistrate în avans “ a cheltuielilor accesorii de aprovizionare aferente stocurilor la sfârsit de perioada, astfel ca la conturile din clasa 6 ,, Conturi de cheltuieli “ sa ramâna pentru repartizat asupra contului de rezultate numai cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente marfurilor vândute.
            Concluzionând, având în vedere pe de o parte cerinta ca la intrarea în patrimoniu a bunurilor materiale, evaluarea si contabilizarea lor sa se faca la costul de achizitie cuprinzând pretul de cumparare si cheltuielile accesorii de aprovizionare iar pe de alta parte, nevoia evitarii unor lucrari de calcul ce ar necesita un volum relativ mare de munca, vom retine ca solutie de evidenta a marfurilor pe aceea ce presupune înregistrarea marfurilor la contul 371 ,, Marfuri “ la preturile de cumparare si a cheltuielilor accesorii de aprovizionare, în suma globala , tot la contul de marfuri dar la un analitic distinct 371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “. În aceste conditii functionarea contului 371 ,, Marfuri “ pentru evidenta marfurilor la o întreprindere comerciala cu ridicata în cazul aplicarii inventarului intermitent se prezinta astfel: se debiteaza cu valoarea la pret de înregistrare ( cost de achizitie * ) a marfurilor intrate în depozit; se crediteaza cu valoarea la pret de înregistrare a marfurilor iesite; soldul debitor reprezinta valoarea marfurilor din stoc.
* Nota: Daca se adopta solutia evidentei marfurilor la preturi prestabilite ( standard ); drept pret de înregistrare, în locul costului de achizitie va fi folosit pretul prestabilit. În plus intervine contul 378 ,, Diferente de pret la marfuri “ pentru evidenta diferentelor între costul prestabilit
( standard )  si costul de achizitie.


            Reflectarea în contabilitate a principalelor operatii privind marfurile pe baza de exmple se prezinta astfel:

A.     METODA INVENTARULUI  PERMANENT
1.      Cumpararea de marfuri cu plata uletrioara, pe baza de factura din care rezulta:
- marfa X pret de cumparare 500 x 10.000 lei/ u.  =                       5.000.000 lei
- marfa Y pret de cumparare 400 x 25.000 lei/u.   =                     10.000.000 lei
La aceste marfuri se tine evidenta cantitativ valoric la pret de cumparare.  
·        Valoarea la pret de cumparare                                          15.000.000 lei
·        Cheltuieli de transport                                                            600.000 lei
·        Valoarea la cost de achizitie                                              15.600.000 lei
·        TVA 19%                                                                          2.964.000 lei
·        Total factura de platit                                                        18.564.000 lei


La receptie nu se constata diferente fata de factura


              %                                                      = 401 ,, Furnizori “      18.564.000 lei
            371 ,, Marfuri “                                                                      15.000.000 lei
            371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “                              600.000 lei
            4426 ,, TVA deductibila “                                                         2.964.000 lei

2.      Vânzarea de marfuri catre întreprinderile comerciale cu amanuntul ( en detail ) cu decontarea ulterioara, pe baza de facturi din care rezulta:
- marfa X : pret de vânzare negociat 600 x 12.000 lei/u. = 7.200.000 lei
- marfa Z :  pret de vânzare negociat 100 x 18.000 lei/u. =            1.800.000 lei
·        Valoarea la pret negociat de vânzare cu ridicata                9.000.000 lei
·        TVA 19%                                                                        1.710.000 lei
·        Total factura de încasat                                                   10.710.000 lei


411 ,, Clienti “  =           %                                                                 10.710.000 lei
                 707 ,, Venituri din vânzarea marfurilor “             9.000.000 lei
                 4427 ,, TVA colectata “                                    1.710.000 lei

3.      Descarcarea la sfârsitul lunii, a gestiunii depozitului cu ridicata, deci a contului de marfuri, cu valoarea marfurilor vândute la pretul de înregistrare calculata dupa una din metodele LIFO, FIFO, CMP, pe baza datelor furnizate de contabilitatea analitica organizta cantitativ si valoric pe sortimente de marfa. Totodata se repartizeaza si cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente marfurilor vândute, astfel încât în debitul contului 607 ,, Cheltuieli privind marfurile “ se determina si se evidentiaza costul de achizitie al marfurilor vândute:

607 ,, Cheltuieli privind marfurile “       = %                                                                7.800.000 lei
                                               371 ,, Marfuri “                                               7.500.000 lei
                                   371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “    300.000 lei

            Calculul sumelor din acest articol contabil se prezinta în continuare:
Se considera urmatoarele date:
Soldul initial al contului 371 ,, Marfuri “                                                           4.300.000 lei
            Din care:
            - marfa X         200 u. x 9.500 lei/u.                                                    1.900.000 lei
            - marfa Z         150 u. x 16.000 lei/u.                                                  2.400.000 lei
Soldul initial al contului 371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “                172.000 lei
            Operatiunile în cursul lunii sunt cele de la puctul 1, 2 si 3 din aceasta aplicatie si se considera ca au avut loc în aceeasi ordine cronologica în sensul ca s-au efectuat mai întâi intrarile si apoi iesirile.
            Pentru evaluarea iesirilor, adoptându-se metoda FIFO se procedeaza astfel:
- marfa X         200 u. x 9.00 lei/u. =                                                              1.900.000 lei
                        400 u. x 10.000 lei/u. =                                                          4.000.000 lei
TOTAL           600 u                                                                                     5.900.000 lei
- marfa Z         100 U. x 16.00 lei/u. =                                                1.600.000 lei
·        Valoarea totala, la pret de cumparare, a marfurilor vândute                       7.500.000 lei
Pentru determinarea cheltuielilor accesorii de aprovizionarea aferente marfurilor vândute, se procedeaza astfel:
·        Coeficientul de repartizare ( K ) = ( Si +Rd ) ct.371.1 / ( Si+Rd ) ct. 371=
= 172.000 + 600.000 / 4.300.000 + 15.000.000 = 0.04
·        Cota 371.1 aferenta vânzarilor = k x Rc ct.371 = 0.04 x 7.500.000 lei = 300.000 lei
Dupa aceste înregistrari, conturile 371 ,, Marfuri “ si 371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “ prezinta solduri debitoare reprezentând valoarea la pret de cumparare a marfurilor în stoc si respectiv, cheltuielile accesorii de aprovizionare aferente acestor marfuri: suma soldurilor conturilor 371 si 371.1 va reprezenta costul de achizitie a marfurilor în stoc.


            La sfârsitul lunii se închid conturile de venituri si de cheltuieli precum si conturile de TVA
           
707 ,,   Venituri din vânzarea marfurilor “ = 121 ,, Profit si pierdere “   9.000.000 lei
121 ,, Profit si pierdere “          = 607 ,, Cheltuieli privind marfurile “    7.800.000 lei


            %                                =          4426 ,, TVA deductibila “                   2.964.000 lei
4427 ,, TVA colectata “                                                                                 1.710.000 lei
4424 ,, TVA de recuperat “                                                                           1.254.000 lei


B.     METODA INVENTARULUI INTERMITENT

Exemplificarile se fac pe baza acelorlasi date de la inventarul permanent.
  1. Preluarea soldului initial al contului 371 ,, Marfuri “ în contul 607 ,, Cheltuieli privind marfurile”

607 ,, Cheltueili privind marfurile “       = 371 ,, Marfuri “                                            4.472.000 lei
                                                     - 371 analitic                                                   4.300.000 lei
                                                     - 371.1 ,, Marfuri – cheltuieli accesorii “             172.000 lei

  1. Aprovizionarea cu marfuri


%                    =                                 401 ,, Furnizori “                                 18.564.000 lei
607 ,, Cheltuieli privind marfurile “                                                                  15.600.000 lei
4426 ,, TVA deductibila “                                                                                2.964.000 lei
  1. Vânzarea marfurilor

411 ,, Clienti “       =          %                                                                               10.710.000 lei
                                         707 ,, Venituri din vânzarea marfurilor “                         9.000.000 lei
                                               4427 ,, TVA colectata “                                                1.710.000 lei

  1. La sfârsitul perioadei, stocul constatat la inventariere se preia de contul 371 ,, Marfuri “ , desprinzându-se costul lui de achizitie de totalul cheltuielilor efectuate cu marfurile:

-         stocul de marfuri constatat la inventar si evaluat la preturile de cumparare a marfurilor în valoare de 11.800.000 lei
-         cheltuieli de transport aprovizionare aferente marfurilor în stoc în valoare de 472.000 lei
-         costul de achizitie al marfurilor în stoc în valoare de 12.272.000 lei

%              =                                 607 ,, Cheltuieli privind marfurile “       12.272.000 lei
371 ,, Marfuri “                                                                                        11.800.000 lei
371.1 ,, Marfuri – Cheltuieli accesorii “                                                          472.000 lei
                 
La sfârsitul lunii se închid conturile de venituri si de cheltuieli precum si conturile de TVA
           
707 ,,   Venituri din vânzarea marfurilor “ = 121 ,, Profit si pierdere “   9.000.000 lei
121 ,, Profit si pierdere “          = 607 ,, Cheltuieli privind marfurile “    7.800.000 lei


            %                                =          4426 ,, TVA deductibila “                   2.964.000 lei
4427 ,, TVA colectata “                                                                                 1.710.000 lei
4424 ,, TVA de recuperat “                                                                           1.254.000 lei

CONTABILITATEA MARFURILOR LA O ÎNTREPRINDERE COMERCIALA CU AMANUNTUL ( EN DETAIL )

            În unitatile comerciale cu amanuntul, data fiind frecventa mare a actelor de vânzare si inexistenta unei retele de calculatoare la punctele de vânzare, nu este posibila o contabilitate analitica cantitativ – valorica, pe sortimente de marfa. În consecinta, în marea majoritate a cazurilor, se practica contabilitatea analitica global valorica pe gestiuni iar ca pret de înregistrare este folosit pretul de vânzare incluzând pretul de cumparare si adaosul comercial ( marja comerciala ), la care se mai adauga si taxa pe valoare adaugata.
            În aceste conditii, contabilitatea are datoria sa calculeze si sa înregistreze si diferenta dintre pretul de vânzare si cel de cumparare, adica adaosul comercial  ( marja comerciala ) aferent marfurilor intrate si ramase în stoc precum si taxa pe valoare adaugata inclusa în pretul de vânzare.


A.     CAZUL INVENTARULUI PERMANENT
O societate comerciala cu activitate de desfacere a marfurilor cu amanuntul dispune la începutul lunii de marfuri în valoare de 11.900.000 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA ( Valoarea TVA – 1.900.00 lei ) cu o diferenta favorabila ( adaos comercial ) de 2.000.000 lei.
În cursul perioadei de gestiune au loc urmatoarele operatii privind marfurile, asa cum rezulta din jurnalul pentru cumparari:

1.      Se achizitioneaza marfuri: pret de cumparare 14.000.000 lei, TVA deductibila 2.660.000 lei, pretul de vânzare 17.500.000 lei, TVA inclus în pretul de vânzare 3.325.000 lei, pret de vânzare inclusiv TVA 20.825.000 lei.
Nota: La contul 378 s-a înregistrat adaosul comercial, respectiv valoarea de 14.000.000 lei x 25%

23.485.000 lei %                                            =          %                                            23.485.000 lei
20.825.000 lei 371 ,, Marfuri “                                   401 ,, Furnizori “                     16.660.000 lei
2.660.000 lei   4426 ,, TVA deductibila “                   378 ,, Diferente de pret “           3.500.000 lei
                                                                                  4428 ,, TVA neexigibila “          3.325.000 lei

2.      S-au vândut marfuri cu plata în numerar, asa cum rezulta din jurnalul pentru vânzari:
·        Valoarea marfurilor vândute ( inclusiv TVA )   14.000.000 lei
Din care: TVA 14.000.000/1.19*19%                                2.235.294 lei
                Valorea la pret de vânzare fara TVA                 11.764.706 lei

5311 ,, Casa în lei “           =          %                                                                   14.000.000 lei
                                                     707 ,, Venituri din vânzarea marfurilor “           11.764.706 lei
                                                     4427 ,, TVA colectata “                                    2.235.294 lei

3.      Descarcarea la sfârsitul lunii  a gestiunii, cu valoarea marfurilor, vândute presupune calcule si înregistrari:

a)      determinarea coeficientului mediu de diferente de pret ( adoas comercial )

k = TSC ct.378/ TSD ct.371 – TSC ct.4428 x 100 = 5.500.000/27.500.000 x 100 = 20% *

b)      determinarea diferentei de pret aferente marfurilor în stoc (⌂s ) aplicarea cotei procentuale de diferente ( k ) asupra valorii marfurilor ramase în stoc ( sold final cont 371 – sold final cont 4428)

⌂s = (18.725.000 – 2.989.706           ) x 20/100 = 15.735.294 x 20/100 = 3.147.059 lei

c)      determinarea diferentei de pret ( adaos comercial ) aferent marfurilor vândute ( ⌂v ):

⌂v = TSC ct.378 - ⌂s = 5.500.000 – 3.147.059 = 2.352.941lei

d)      calculul costului marfurilor vândute:

14.000.000 – ( 2.235.294 + 2.352.941 ) = 9.411.765 lei

Articolul contabil va fi urmatorul:

            %                                            = 371 ,, Marfuri “                                14.000.000 lei
4428 ,, TVA neexigibila ”                                                                                 2.235.294 lei
378 ,, Diferente de pret la marfuri “                                                                   2.352.941 lei
607 ,, Cheltuieli privind marfurile “                                                                    9.411.765 lei

            Dupa aceste înregistrari, soldul contului de marfuri 18.725.000 lei reprezinta valoarea la pret de vânzare inclusiv TVA, a marfurilor în stoc. Controlul gestionar presupune inventarierea marfurilor si compararea totalului valorii inventarului, adica soldul faptic, cu soldul scriptic al contului de marfuri, rezultând fie minus, fie plus de inventar la pret cu amanuntul, inclusiv TVA.
           
Pentru un calcul cât mai corect este indicat ca atât la numaratorul cât si la numitorul acestui raport sa se ia în considerare soldul initial la 01.01 si rulajul creditor/debitor pe perioada de la 01.01 pâna la sfârsitul perioadei de calcul.

  1. Pentru înregistrarea plusului de inventar este necesar sa se determine adaosul comercial, cât si TVA- ul aferent acestui plus si, prin scaderea acestor elemente se afla valoarea la pret de cumparare a marfurilor constatate în plus cu care se vor diminua cheltuielile privind marfurile.
Exemplu: Se considera ca în urma inventarului s-a stabilit totalul faptic de 18.735.000 lei. Deci:
·        Sold faptic                                                                              18.735.000 lei
·        Sold scriptic                                                                           18.725.000 lei
·        Plus de inventar ( în pret de vânzare, inclusiv TVA )                       10.000 lei
·        TVA = 10.000/1.19x19% = 1.597 lei                                             1.597 lei
·        Plus de inventar la pret fara TVA                                                     8.403 lei
·        Adaos comercial = ( 8.403 x 20 )/100=1.681 lei                             1.681 lei
·        Costul marfurilor în plus                                                                   6.722 lei

371 ,, Marfuri “            =          %                                                                   10.000 lei
                                               378 ,, Diferente de pret la marfuri “                    1.681 lei
                                               4428 ,, TVA neexigibila “                                  1.597 lei
                                               607 ,, Cheltuieli privind marfurile “                     6.722 lei
            In cazul minusurilor de inventar neimputabile, articolul contabil va fi cel anterior, doar inversat, adica:

            %                                                        = 371 ,, Marfuri “                    10.000 lei
            378 ,, Diferente de pret la marfuri “                                                       1.681 lei
            4428 ,, TVA neexigibila “                                                                     1.597 lei
            607 ,, Cheltuieli privind marfurile “                                                        6.722 lei

In cazul minusurilor imputabile, alaturi de înregistrarea de mai sus, efectuata pentru descarcarea contului de marfuri cu valoarea lipsei, se va întocmi, pentru imputarea lipsei, urmatorul articol contabil:
461 ,, Debitori diversi “           = %                                                                            10.000 lei
                                               7711 ,, Venituri  din despagubiri si penalitati “    8.403 lei
                                               4427 ,, TVA colectata “                                                1.597 lei
  1. Pentru regularizarea taxei pe valoare adaugata se efectueaza înregistrarea:

%                                            = 4426 ,, TVA deductibila “                2.660.000 lei
4427 ,, TVA colectata “                                                                     2.235.294 lei
4424 ,, TVA de recuperat                                                                     424.706 lei

Observatie: Conturile 607 ,, Cheltuieli privind marfurile ” si 707 ,, Venituri din vânzarea
marfurilor “ se închid pe seama contului de rezultate 121 ,, Profit si pierdere “.

Exemplu nostru se refere la comertul cu amanuntul si întrucât evidenta acestor gestiuni se
tine global valoric, la nivel de unitate, este necesara folosirea pretului de vânzare cu amanuntul, inclusiv TVA ca pret de înregistrare. În aceasta situatie pentru considerentele mai înainte prezentate, se folosesc conturile 4428 ,, TVA neexigibila “ si 378 ,, Diferente de pret la marfuri “
            In conditiile practicarii metodei ,, inventarului intermitent “, marfurile se înregistreaza direct pe cheltuieli în momentul aprovizionarii, evident evaluându-se la pretul efectiv de cumparare, astfel ca nu mai este necesara folosirea pentru scopul aratat mai înainte a conturilor 4428 ,, TVA neexigibila “ si 378 ,, Diferente de pret la marfuri “ asa cum se constata din aplicatia urmatoare.

B.     CAZUL INVENTARULUI INTERMITENT


1.      La începutul exercitiului se preia în exploatare pretul de cumparare al marfurilor din stoc.
607 ,, Cheltuieli privind marfurile “       =          371 ,, Marfuri “                       8.000.000 lei

2.      Inregistrarea costului marfurilor aprovizionate:

%                                                             = 401 ,, Furnizori “                  16.660.000 lei
607 ,, Cheltuieli privind marfurile “                                                14.000.000 lei
4426 ,, TVA deductibila “                                                                          2.660.000 lei

3.      Inregistrarea vânzarii marfurilor cu numerar:

5311 ,, Casa în lei “     =          %                                                                   14.000.000 lei
                                               707 ,, Venituri din vânzarea marfurilor “           11.764.706 lei
                                               4427 ,, TVA colectata “                                    2.235.294 lei

4.      Inregistrarea la sfârsitul lunii a costului marfurilor în stoc pe baza inventarierii în valoare de 12.594.957 lei.

371 ,, Marfuri “            = 607 ,, Cheltuieli privind marfurile “                12.594.957 lei

            Determinarea costului marfurilor vândute care se va transfera, ca si în cazul anterior, asupra contului 121 ,, Profit si pierdere “ se efectueaza pe baza relatiei:
E = Si+I-Sf = 8.000.000 + 14.000.000 – 12.594.957 = 9.405.043 lei.
            Metoda de contabilitate a marfurilor la pret de vânzare în conditiile oraganizarii analitice global – valorice exemplificata mai sus este aplicabila într-o economie în care pretul de vânzare s-ar caracteriza prin unicitate si caracter fix pentru acelasi sortiment de marfa.
            In conditiile de azi ale economiei din România, metoda prezinta nenumarate dezavantaje si în plus permite fie încalcarea unor principii contabile, fie denaturarea situatiei patrimoniale si a rezultatului financiar. In consecinta se poate renunta la metoda global valorica în favoarea metodei cantitativ valorice, pe sortimente de marfa, solutie greu de optat în conditiile inexistentei unei dotari corespunzatoare cu calculatoare a retelei comerciale.
            Pentru exemplificarea metodei de evidenta la pret de vânzare în conditiile contabilitatii analitice cantitativ valorice pe sortimente ( pentru simplificare se ia un singur sortiment V ), se considera urmatoarele date:

I.                    Stoc la începutul perioadei:
-         sortimentul V la pret de vânzare           100 u x 5000 lei = 5.000.000 lei
-         marja bruta redusa ( Mr )                                20%           1.000.000 lei
-         cost de achizitie ( pret de cumparare )                   4.000.000 lei

Nota: Pentru simplificare se face abstractie de TVA

II.                 Operatii în cursul exercitiului:
1)      cumpararea de marfuri: 600 u, sortimentul V
Pc        600 u x 4.500 lei          = 2.700.000 lei
Mb      25% x 2.700.000 lei   =     675.000 lei
Pv total                                       3.375.000 lei
Pv unitar 3.375.000 lei / 600 u =      5.625 lei/u

371 ,, Marfuri “            = %                                                    3.375.000 lei
                                   401 ,, Furnizori “                                 2.700.000 lei
                                   378 ,, Diferente de pret la marfuri “         675.000 lei

2)      Vanzare de marfuri: 800 u, sortimentul V
Pv        800 u x 5.000 lei          = 4.000.000 lei
Mr       20%                            =    800.000 lei
Costul marfii vândute (Pc)        = 3.200.000 lei
a)      vanzarea marfurilor catre clienti

411 ,, Clienti “             =          707 ,, Venituri din vânzarea marfurilor “           4.000.000 lei

b)      iesirea din gestiune a marfurilor

%                                =                     371 ,, Marfuri “            4.000.000 lei
607 ,, Cheltuieli privind marfurile “                                     3.200.000 lei
378 ,, Diferente de pret la marfuri “                                                  800.000 lei

3)      Cumparari de marfuri: 400 u, sortimentul V

Pc        400 u x 4.600 lei          =          1.840.000 lei
Mb      25% x 1.840.000 lei    =             460.000 lei
Pv total                                               2.300.000 lei
Pv unitar 2.300.000 lei/400 u   =                 5.750 lei

371 ,, Marfuri “            =          %                                                        2.300.000 lei
                                               401 ,, Furnizori “                                 1.800.000 lei
                                               378 ,, Diferente de pret la marfuri “         460.000 lei

4)      Vanzare de marfuri: 900 u, sortimentul V, din care: 200 u din stoc ( atâtea au mai ramas din cele 1.000 u, dupa ce s-au vândut, la op.2, 800 u ), 600 u din primul lot intrat ( op.1 ) si se completeaza cu 100 u din urmatorul lot intrat ( op.3 ).

200 u x 5.000 lei          =          1.000.000 lei
600 u x 5.625 lei          =          3.375.000 lei
100 u x 5.750 lei          =             575.000 lei
Pv                                           4.950.000 lei
Mr       20%                               990.000 lei
Costul marfurilor vândute         3.960.000 lei

a)      Vânzarea marfurilor catre clienti

411 ,, Clienti “             =          707 ,, Venituri din vânzarea marfurilor “           4.950.000 lei

b)      Iesirea din gestiune a marfurilor

%                                                             =          371 ,, Marfuri “            4.950.000 lei
607 ,, Cheltuieli privind marfurilor “                                                           3.960.000 lei
378 ,, Diferente de pret la marfuri “                                                              990.000 lei

            Dupa operatiile efectuate, situatia conturilor se prezinta astfel:

D                                371 ,, Marfuri “                                            C

Si: 1.000 x 5.000 = 5.000.000
1)          600 x 5.625 = 3.375.000
3)     400 x 5.750 = 2.300.000
2)          800 x 5.000 = 4.000.000
4)     200 x 5.000 = 1.000.000
        600 x 5.625 = 3.375.000
        100 x 5.750 = 4.950.000
TSD                        10.675.000
SFD                          1.725.000
TSC                        8.950.000


D                    378 ,, Diferente de pret la marfuri “            C

2)      800.000
4)  990.000
Si: 1.000.000
1)          675.000
3)     460.000
TSD   1.790.000

TSC: 2.135.000
SFC:    345.000              

Calculul Costului de achizitie ( pretul de cumparare ) al marfurilor în stoc:

- Stoc pret de vânzare                                     1.725.000 lei
- marja stoc 20%                                               345.000 lei
- cost achizitie ( pret de cumparare ) stoc         1.380.000 lei

La sfârsitul lunii se închid conturile de vanituri si cheltuieli pe seama contului de rezultate.            

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva