Оплаченная реклама

miercuri, 21 august 2013

Creditele in Republica Moldova 1997-1998

Creditele in Republica Moldova 1997-1998Pe parcursul anului 1997 licitaţiile de refinanţare au fost desfăşurate regulat conform graficului aprovat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale, cererile de credit ale băncilor fiind satisfăcute pe bază competitivă.  Volumul creditelor a constituit 351.5 mil. Lei şi a fost comercializat prin intermediul a 23 licitaţii.  Rata dobânzii de bază a variat pe parcursul anului în limitele 25-16 la sută anual şi a fost menţinută la nivel pozitiv.
În aplicarea prevederilor art. 18 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, în 1997 creditele au fost acordate în condiţiile asigurării rambursării lor şi a dobânzilor aferente la scadenţă.
În anul 1997 asigurarea creditelor acordate de BNM a purtat un caracter diferit de cel din anul 1996, datorită implementării în practică a prevederilor Regulamentului Băncii naţionale a Moldovei cu privire la asigurarea creditelor acordate de BNM băncilor. În acest context au fost încheiate Contracte generale de gaj-amanet.
Sursele de asigurare a creditelor acordate băncilor de către BNM au fost reprezentate prin hârtiile de valoare de stat dematerializate disponibile în portofoliile proprii ale băncilor, rezervele obligatorii, precum şi mijloacele contului corespondent.  Fiecare tip de gaj a fost evoluat de BNM conform Regulamentului cu privire la asigurarea creditelor acordate băncilor de către BNM. A fost solicitat gaj pentru asigurarea sumelor creditelor şi a dobânzilor aferente.
În anul 1997 volumul evaluat al gajului amanetat la creditele acordate băncilor la licitaţiile de refinanţare a constituit – 372,4 mil. lei,
Inclusiv:
·         hârtii de valoare de stat la preţul de cumpărare – 255,2 mil.lei, sau 68,5 la sută;
·         rezervele obligatorii  menţinute la BNM – 42,5 mil. lei  sau 11,4 la sută;
·         mijloacele conturilor corespondente, evaluate 74,7 mil. lei sau 20,1 la sută.

Sursa:  Buletinul trimestrial al NM, nr. 4, 1997, editura BNM, Chişinău, 1998.


Pe parcursul anului 1997 au fost comercializate credite la solicitarea Parlamentului şi Guvernului  pentru necesităţile vitale ale statului, restructurarea economiei şi construcţia caselor cooperatiste de locuit (CCL).  Suma acestor credite a alcătuit 90.9 mil. lei sau 20 la sută din suma totală, inclusiv:
ü        în complexul agro-industrial – 20,0 mil. lei sau 4%;
ü        în complexul energetic şi de combustibil – 50,0 mil. lei sau 11%;
ü        în CCL şi altele 20,9 mil. lei sau 5%.
Aceste credite au fost oferite cu rata de bază a BNM în bigoare la data acordării creditelor.  Facilităţile la creditele acordate CCL au fost efectuate de către stat din contul resurselor bugetului de stat.
Suma totală a creditelor acordate în anul 1997 a alcătuit 442,4 mil. lei.  În  anul 1997 în vederea susţinerii programului de restructurare a întreprinderilor industriale şi agro-industriale BNM a recurs la prorogarea creditelor acordate întreprinderilor ce au încheiat Acorduri-memorandum cu Consiliul Creditelor de Stat în sumă de 17.1 mil. lei.
Este de menţionat că pentru S.A. Piele, S.A. Zorile, S.A. Pielart, S.A. Alfa, S.A. Elcas şi S.A. Farmaco conform Hotărârii Parlamentului nr. 1403-XIII din 16,12,97 datoriile creditoare au fost îngheţate până în anul 2002

Situaţia pe piaţa creditară pe parcursul perioadei ianuarie-septembrie 1997

Ianuarie

În luna ianuarie a fost desfăşurată o singură licitaţie de refinanţare, la care au fost realizate resurse creditoare de 15,8 mil. lei cu rata dobânzii de 20 la sută anual.  Concomitent cu creşterea ratei inflaţiei, rata de refinanţare a depăşit cu 2 puncte procentuale rata la ultima licitaţie din luna decembrie, 1996.
Rata medie a creditelor acordate în monedă naţională pe sistemul bancar în luna ianuarie a constituit 37,3 la sută, iar în valută străină 24,4 la sută.
Ponderea maximă aparţine creditelor acordate pe termen scurt:
3-6 luni – 29,4 la sută;
6-12 luni – 34.4 la sută.
Rata medie pe angajamente în moneda naţională pe sistemul bancar a constituit 26,7 la sută, iar în valută străină 13,9 la sută.


Februarie

În februarie 1997 băncile comerciale din republică au acordat persoanelor fizice şi juridice credite în volum de 123,1 mil. lei.  Rata medie la creditele acordate în monedă naţională a constituit 35,9 la sută anual.  În afară de acesta, băncile comerciale au acordat credite în valută străină (echivalentul în monedă naţională constituie 16,7 mil. lei) cu dobânda medie de 24,4 la sută anual. S-a dezvoltat şi piaţa interbancară,  unde rata medie a dobânzii la creditele interbancare a fost de 30,2 la sută.    
În luna februarie au avut loc două licitaţii creditoare, la care au fost vândute resurse creditoare în sumă de 35 mil. lei. La aceste licitaţii rata de refinanţare nominală a evaluat de la 21,0 la 25,0 la sută anual şi cea efectivă, respectiv-23,1 şi 28,0 la sută anual.

Martie                                                                                                                 

În martie băncile comerciale din republică au acordat persoanelor fizice şi juridice credite în sumă de 116,8 mil. lei.  rata medie la creditele acordate în monedă naţională a constituit 36,6 la sută anual.  În afară de aceasta, băncile au acordat credite în valută străină (echivalentul în monedă naţională constituie 93,5 mil. lei)  cu dobânda medie de 18,0 la sută.  Spre deosebire de liniile anterioare, în luna martie au fost organizate 3 licitaţii creditare, la care au fost comercializate credite în sumă de 60,5 mil. lei (93,0 la sută din suma oferită),  depăşind de 2,4 ori suma comercializată în luna precedentă.
Rata de refinanţare la primele două licitaţii a constituit 21,0 la sută, iar la a treia a diminuat  până la 20,0 la sută anual, corespunzând unei rate efective nominale de 24,5 la sută anual.  La majorarea ratei efective a contribuit acordarea la ultima licitaţie a resurselor creditoare pe un termen de 9 luni.  În valori medii ponderate rata de refinanţare a constituit 20,2 la sută, iar cea efectivă 24,3 la sută anual.

Aprilie

În aprilie 1997 băncile comerciale din republică au acordat persoanelor fizice şi juridice credite în volum de 187,2 mil. lei.  Rata medie a creditelor acordate în moneda naţională a constituit 36,0 la sută.  În afară de aceasta, băncile comerciale în aprilie anul curent au acordat credite în valută străină (echivalentul în monedă naţională constituie 92,3 mil. lei) cu dobânda medie de 20,3 la sută.
S-a dezvoltat şi piaţa interbancară, unde rata medie a dobânzii la creditele interbancare a fost de 31,9 la sută.
La licitaţiile creditoare, organizate pe parcursul lunii, au fost propuse resurse creditoare în mărime de 50 mil. lei, care au depăşit suma cererilor cu 21 la sută.  Din suma oferită s-a comercializat 79 la sută sau resurse creditoare în sumă de 39.7 mil. lei.
Rata de refinanţare s-a menţinut la nivelul licitaţiilor din luna martie 21 la sută anual (excepţie fiind licitaţia din 24.03.97).  Rata efectivă nominală a înregistrat 23,1 la sută anual.

Mai

În luna mai băncile comerciale din republică au acordat persoanelor fizice şi juridice credite în sumă de 150,9.  Rata medie la creditele acordate în monedă naţională a constitui 35.8 la sută anual. 
În afară de aceasta, băncile comerciale au acordat credite în valută străină (echivalentul în monedă naţională constituie 86,7 mil. lei) cu dobânda medie de 20,2 la sută.  S-a dezvoltat şi piaţa interbancară, unde rata medie a dobânzii la credite a fost de 33,5 la sută anual.
La licitaţiile desfăşurate în luna mai, ca şi la cele din luna precedentă au fost propuse spre comercializare resurse creditoare în sumă de 50 mil. lei.  Din suma oferită au fost comercializate doar 76 la sută, sau  resurse creditoare în sumă de 38,2 mil. lei.  De la o licitaţie la alta rata de refinanţare s-a diminuat de la 21 la 19 la sută anual, iar rata efectivă nominală de la 23,1 la 20,7 la sută.
Rata de refinanţare medie ponderată pentru luna mai a constituit 20 la sută, iar cea efectivă nominală 21,8 la sută anual.  Comparativ cu luna aprilie, prima s-a diminuat cu un punct procentual, iar cea efectivă respectiv cu 1,3 puncte procentuale.


Iunie

În iunie 1997 băncile comerciale din republică au acordat persoanelor fizice şi juridice credite în volum de 186,3 mil. lei.  Rata medie a creditelor acordate în monedă naţională a constituit 33,1 la sută.
În afară de aceasta, băncile comerciale în iunie anul curent au acorda credite în valută străină (echivalentul în monedă naţională constituie 101,3 mil.  lei)  cu dobândă medie de 19,7 la sută.
S-a dezvoltat şi piaţa interbancară, unde rata medie a dobânzii la creditele interbancare a fost de 30,7 la sută.
La licitaţiile desfăşurate în luna gestionară, au fost comercializate resurse creditoare în valoare de 25,7 mil. lei, ceea ce constituie 85,6 la sută din volumul oferit.  Rata de refinanţare, contra căreia au fost acordate creditele, a înregistrat 18 la sută anual, diminuând cu un punct procentual comparativ cu cea de la ultima licitaţie creditoare din luna precedentă.  Concomitent, rata efectivă nominală anuală a scăzut de la 20,7 la sută-la 19,6.  În această lună oferta resurselor creditoare a depăşit cererea cu 6,4 la sută care a constituit 24,7 la sută.

Iulie

În iulie 1997 băncile comerciale au acorda persoanelor fizice şi juridice credite în sumă de 211, mil.  lei. Rata medie a creditelor acordate în monedă naţională a constituit 32,6 la sută.  în afară de aceasta, băncile comerciale au acordat credite în valută străină (echivalentul în monedă naţională constituie 90,3 mil. lei) cu dobânda medie de 20,1 la sută.
S-a dezvoltat şi piaţa interbancară, unde rata medie a dobânzii la credite a constituit 26,7 la sută.  Resursele creditoare, comercializate pe parcursul lunii iulie prin intermediul licitaţiilor creditoare, au în sumat 22,7 mil. lei, alcătuind doar 50,4 la sută din volumul oferit.  Faţă de luna precedentă rata de refinanţare a rămas nemodificată-18 la sută anual ( rata efectivă nominală –19,6 la sută anual).

August

În luna gestionară băncile comerciale din republică au acordat credite agenţilor economici şi persoanelor fizice în volum de 200,5 mil.  lei.  Rata medie la creditele acordate în monedă naţională a constituie 29,5 la sută anual.
Creditele în valută străină s-au redus în volum (cu 3,1 la sută) faţă de perioada precedentă, atingând nivelul de 87,5 mil. lei şi au fost comercializate cu o dobândă medie de 19,6 la sută anual.
În condiţiile economiei de piaţă băncile comerciale îşi plasează resursele suplimentare pe piaţa interbancară, unde rata medie a fost de 23,9 la sută anual.
La licitaţiile creditoare desfăşurate de către BNM au fost înaintate pentru comercializare 19 mil. lei.  Din suma oferită, în prezenţa unei cereri de 74 la sută, au fost vândute doar 70 la sută, sau resurse creditoare în sumă de circa 7 mil. lei.  E remarcabil faptul, că pentru a treia lună consecutivă rata de refinanţare nominală se menţine la 18 la sută anual, cea efectivă nominală fiind de 19,6 la sută.

Septembrie

În luna septembrie 1997 băncile comerciale din republică au acordat credite agenţilor economici şi persoanelor fizice în volum de 267,3 mil.lei.  Rata medie a creditelor acordate în monedă naţională a constituit 31,0 la sută.
Creditele în valută străină acordate persoanelor juridice (recalculate în lei) au scăzut faţă de perioada precedentă cu 25,8 mil. lei atingând nivelul de 117,4 mil. lei şi au fost comercializate la o dobânda medie de 18,6 la sută.
În condiţiile economice de piaţă băncile comerciale îşi plasează resursele suplimentare pe piaţa interbancară, unde dobânda medie a constituie 23,6 la sută.
În luna septembrie, se consemnează o diminuare fără precedent în istoria desfăşurării licitaţiilor creditoare din republică a ratei de refinanţare, care la ultima licitaţie din luna dată a marcat 16 la sută anual (cea efectivă anuală fiind de 17,2 la sută). Reieşind din faptul că la licitaţia precedentă acest indicator a constituit 18 la sută(cea efectivă-19,6 la sută), rata de refinanţare nominală medie ponderată pentru luna septembrie a fost 17 la sută anual, iar cea efectivă anuală –18,4 la sută. Contra acestor rate au fost realizate resurse creditoare în volum de 16,7 mil. lei depăşind de 2,4 ori volumul celor realizate în luna anterioară, e de remarcat că aceasta e o urmare a creşterii duble a ofertei resurselor creditoare şi creşterii cererii faţă de aceste resurse: dacă în luna august au fost solicitate 74 la sută din ofertă, atunci în luna curentă această mărime a constituit 98 la sută.

Tabel.  Ratele medii existente pe piaţa creditară


Dec. 1997
Ian. 1998
Febr 1998
Mart.  1998
Rata de refinanţare
16,0
16,5
20,0
-
Rata medie la creditele băncilor comerciale
29,9
28,6
30,4
30,6
Rata medie la creditele interbancare
24,5
25,5
24,3
25,2

Tabel.  Ratele medii ale dobânzilor la credite

Indicii
Trimestrul I 1997
Trimestrul I 1998
1.  La credite


până la 1 lună
33,6/41,6
32,8/34,9
de la 1 lună până la 3 luni
35,7/41,1
29,5/31,5
de la 3 luni până la 6 luni
35,5/38,7
28,5/32,0
de la 6 luni până la 12 luni
34,6/37,7
30,1/32,3
mai mult de 12luni
27,2/33,51
16,4/26,0
2.Rata de refinanţare anuală
20,0/25,0
16,0/21,0
3. La creditele interbancare 


până la 7 zile
27,0/35,0
24,8/27,2
de la 7 zile până la 14 zile
25,0/30,0
26,5
de la 14 zile până la 1 lună
28,0/31,0
24,0/24,3
de la 1 lună până la 3 luni
30,0/31,0
24,7/26,5
mai mult de 12 luni
31,0/34,0
21,8/25,0


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva