Оплаченная реклама

miercuri, 21 august 2013

Cultura ca obiect de studiu al filosofiei. Cultura şi societatea, subcultura, contracultura

41. Cultura ca obiect de studiu al filosofiei. Cultura şi societatea, subcultura, contracultura
Cultura reprezinta totalitatea valorilor materiale si spirituale create de om in dramaticul proces de afirmare a sa ca fiinta sociala, proces ce evidentiaza in mod clar progresul lui in cunoasterea, transformare si stapinirea naturii si societatii, recum si institutiile necesare crearii si comunicarii acestor valori.
Valorile materiale constituie cultura materiala, sunt cele legate de activitatea utila a omului, indreptata spre usurarea muncii sale, pentru a produce cit mai bine si pentru a avea un confort mai bun. Exprimind raporturi soviale existentiale, valorile materiale sunt tocmai obiectele care servesc drept mijloace pentru satisfacerea trebuintelor omului ca fiinta biologica (ca parte a naturii).
Cultura spirituala cuprinde valori spirituale ce exprima raporturi sociale functionale si care au ca principal rol satisfacerea trebuintelor omului ca fiinta sociala. Cultura spiritula include in sfera ei atitudinile, actele si operele limitate – ca geneza, intentie, motivare si finalitate – la domeniul spiritului si al intelectului.

Pentru a concepe cultura nu este suficient de a o analiza pe ea numai în raport cu natura ci şi în legătură cu societatea deoarece toată viaţa socială este dominată de cultură.Din această cauză pretutindeni unde trăiesc oameni ei crează cultură neexistînd după cum remarcă culturologul R.Linton”societăţi aculturale şi nici măcar indivizi lipsiţi de cultură.Orice societate are o cultură oricît de simplă ar fi ea,şi fiecare fiinţă umană este culturală în sensul că participă la o anumită cultură.Ca fenomen social,cultura se integrează alături de celelalte sfere ale vieţii sociale determinismului social.Fiecărui tip istoricde societate îi este propriu un anumit tip de cultură.
Prin subcultură se înţelege fie o tendinţă de manifestare subiacentă a unei culturi elementare, fie o cultură a grupurilor şi subgrupurilor sociale dintr-o comunitate etnică
În sociologieantropologie şi studii culturale, o subcultură este un grup de oameni cu o cultură (distinctă, sau obscură) care îi deosebeşte faţă de cultura mai mare, dominantă, denumită şimainstream, de care aparţin. Dacă o anumită subcultură este caracterizată de o opoziţie sistematică faţă de cultura dominantă, ea poate fi descrisă ca fiind o contracultură. „Adepţii unei contraculturi resping unele sau majoritatea standardelor şi modelelor comportamentale ale societăţii înglobante, dar nu resping toate normele şi valorile culturii dominante”
O subcultură propune un ansamblu de simboluri, norme, valori şi moduri de viaţă neidentice cu cele ale culturii dominante într-o societate, dar nici în contradicţie faţă de acestea, ci adiţionate lor 

---- Cultura si natura Reliefarea culturii ca unitate structurala rezultata in urma unor acte de cunoastere, creatie si valorizare umana difera de unitatile structurale apartinind naturii. S-a facut o distinctie intre cultura si natura care dezvaluie o serie de particularitati:
-daca natura este existenta obiectiva, adica ea fiinteaza in sinte, in afara si independent de constiinta, cultura este existenta constientizata sau constiinta finalizata in existenta.
-in timp ce obiectele si procele din natura fiinteaza si se manifesta numai spontan, realitatiile domeniului cultural presupun cu necesitate prezenta factorului constient. Orice act de cultura implica o componenta spirituala.
-realitatile culturale nu exista ca cte in sine, ele traiesc prin oameni, in interiorul raporturilor dintre acestia, chiar si in cazul cind sunt produsele unor generatii trecute.
-natura este supusa in intregul ei determinismului obiectiv (unor cauze, legi, necesitati etc. toate obiective) in timp ce dominiul culturii se situaeaza la polul opus fiind supus determinismului social, apare ca o expresie a libertatii umane, ca prezultat al progresului repurtat de om impotriva necesitatii oarbe a fortelor spontane.
-In cadrul proceselor naturale predomina repetabilitatea, in cadrul culturii domina creatia originala, deci unicitatea si irepetabilitatea.
Prin cultura omul supune treptat lumea exterioara, o transforma intr-o lume a sa, pe masura propriei sale existente. De aceea, principaka distinctie a culturii in raport cu natura este umanizarea. Prin cultura omul umanizeaza natura.
Fr. Nietzsche spune “Cultura este viata, este mod de a cugeta si de a actiona. Este sentimentul coeziunii oricarei comunitati umane evoluate, raportul omului cu sine si cu lumea.”
Cultura este un atribut esential al omului nu ca fiinta bilogica, ci ca fiinta sociala. In cultura se constituie, se acumuleaza si se transmite experineta generatiilor. Actionid asupra naturii, omul umanizeaza acest cadrul natural, in care el traieste si, in acelasi timp, se umnaizeaza pe sine.------------


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva