Оплаченная реклама

miercuri, 21 august 2013

Cultura de masa si cultura de elita. Cultura si globalizarea

42.Cultura de masa si cultura de elita.Cultura si globalizarea.
CULTURA DE MASĂ- este cultura ce caracterizează societatea de masă, fiind definită tot în mod negativ si globalizator fiind caracterizată prin:
a.) generalizarea modului industrial de producere a bunurilor culturale
b.) standardizare produselor
c.) cresterea distanŃei sociale între creatorii de bunuri culturale si publicul respectiv
d.) înlocuirea criteriilor estetice de valorizare prin criterii economice
e.) simplificarea continuturilor si eliminarea dimensiunii intelectuale în favoarea atributelor afective etc.
 Cultura de masă este produsul societăţii industriale care e şi o societate de masă atît pe plan economic cît şi politic,şi este totodată legată de dezvoltarea mijloacelor de comunicare de masă. Acestea tind să omogenizeze şi să schematizeze cultura pentru a o face accesibilă şi gustată de publicul larg.O foarmă degradată a culturii de masă este şi Kitch-ul în artă,o artă pe gustul omului mediocru.Kitch-ul este „modul estetic al vieţii de toate zilele”.
Hegel presupune că individul bogat vede în cultură”un mijloc de satisfacere a necesităţilor şi a capriciilor subiective.El înţelege că aceasta duce la degradare morală,de aceea consideră că interesele subiective trebuie înălţate pînă la conceperea de către individ a cerinţelor universalului ,absolutului adică a ideii pînă la conceperea raţionalului.
Cultura de masă devine un fenomen global.De aceea lupta împotriva culturii de masă a devenit în prezent una din sarcinile importante ale forţelor democratice progresiste din lume.E necesar de a lărgi schimbul reciproc de experienţă între popoare în domeniul păstrării moştenirii culturale de a propaga originalitatea culturilor moderne de a depune eforturi comune în asigurarea dezvoltării limbilor şi culturilor naţionale a metodelor creaţiei artistice din trecut şi prezent.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva