Оплаченная реклама

miercuri, 21 august 2013

Cultura si managementul in Republica Moldova

La etapa actuală Republica Moldova se află într-o perioadă de tranziţie de la sistemul socialist de construcţie a societăţiila acceptarea normelor şi principiilor democratice. Această tranziţie a cuprins toate activităţile omului înclusiv şi sistemul de gestiune economică. Pe parcursul anilor conceptele de  managment au suferit modificări esenţiale din punct de vedere structural, cultural şi organizaţional.
Cu toate că de la abolirea sistemului planificat de gestiune a economiei au trecut peste 20 de ani, în cultura managerială procesele nu au suferit modificări esenţiale. Republicii Moldova îi este caracteristic partiocularismul ca dimensiune culturală care în care este judecat comportamentul altei persoane de către cei din jur.
În businessul din ţară se pune accentul mai mult pe relaţii personale şi nu pe reguli stricte de joc, de asemenea contractul poate fi uşor modificat, iar relaţiile se constriuesc pe încrederea în persoanele ce îşi onorează angajamentele mutuale.
Dar mai putem observa că relaţiile dintr parteneri din ce în ce mai des sunt bazate pe respectarea părevederelor contractuale şi că o afacere odată încheiată este lesne de respectat.
Societatea sovietică, în care Republica Moldova era parte componentă, presupunea egalitatea dintre persoane şi plasarea interesului de grup mai presus decît interesul privat. Astfel “colectivismul” presupune aorientarea către obiective comune a întregii societăţi. Însă în 20 de ani societatea a început tot mai fregvent să pună accent pe “orientarea către sine”. De aici şi fregventul recurs la termenul EU, noţiunea de NOI fiind respiunsă tot mai des de societate.
În Moldova dimensiunea culturală afectivă reprezintă modul în care oamenii îşi manifestă trăirile în relaţiile şi emoţiile în relaţiile cu “ceilalti”.Această misiune culturală se reflectă şi la acţiunile pe care le au managerii în diferite situaţii. Astfel, cultura afectivă presupune că persoanele îşi manifestă sentimentele şi gîndurile direct, iar emoţiile sunt prezentate fără rezerve şi autocontrol.
Ca un ecou al orînduirii sociale în societatea din Moldova accentul se pune pe spaţiul privat ca fiind un subiect tabu. Aceasta ere influenţă asupra culturii manageriale şi atitudinii conducătorilor  faţă de metodele de care se conduc în afaceri.
Astfel managerii studiază cu atenţie istoria organizaţiei cu care are de gînd să facă afaceri. managerii sunt rabdători şi caută diverse căi de a acţiona şi deseori lasă ca lucrurile să decurgă de la sine.
Dacă să analizăm statutul social al persoanei, constatăm că în Republica Moldova statutul se acordă preponderent pe seama realizăîrilor personale, a meritelor proprii şi a iefortului depus pentru a cîştiga o poziţie socială – ceea ce înseamnă că statutul este căştigat.
Managerilor din RM ar fi binevenit să ţină cont de anumite circumstanţe  care au apar în procesul de negociere şi de derulare a afacerii. Astfel managerul trebuie să se convingă că echipa sa de negociere este capabilă în perioada actuală să convingă reprezentanţii companiei partenere despre importanţa proiectului. Este binevenit ca gradul de informare şi cunoaştere a interlocutorului să fie respectat.
În prezent cultura managerială în RM este influenţată de mentalitatea conducătorilor moştenită de la fostul sistem. Însă observăm că tot mai des apar persoane tinere care au viziuni moderne, europene cu privire la procesul de gestionare a întreprinderii. Asta înseamă că 20 de ani de Democraţie si-au facut efecutl.
Hotnogu Vitalie
Boboc Ina
Bratovan Alexandru
Bujoreanu Elena


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva