Оплаченная реклама

marți, 10 septembrie 2013

Doctrine economice

NATIONALISMUL (FR. LIST):
Respinge “ordinea naturală”, admite “ordinea pozitivistă” - statul rol în dezv. Econ.
Obiectul de studiu este naţiunea. Respinge existenţa legilor obiective, sunt doar legi subiective. Tr. Liberului schimb tre aplicata doar cand naţiunile sunt egale. Fazele dezv. Econ: 1. Barbaric 2. Pastoral 3. Agrarian 4. agrarian-industrial 5. agrarian-industrial-comercial. Protecţionism în fazele 3 şi 4, pentru a dezvolta forţele de producţie. Principala forţă productivă este industria.

DOCTRINA SOCIALISTĂ:
Înlocuirea propr. Private cu propr. Colectivă, egalitate între oameni, corectitudine socială.
R. OWEN: higher level of education, housing, workers skills, and shorter working hours.
SAINT-SIMON: parintele socialismului, evolutionary theory of 3 stages (military and religios force, industrial capacity, identity of interests and cooperation). Parliament of the United Europe - 1. Chamber of invention 2. Examination 3. Of adopting the plan. Corporate society.
Fiecăruia dupa necesitate, de la fiecare după capacităţi.
FOURIER: condamna capitalul comercial şi propr. Mare. Celula societăţii este falanga. Repartizarea venitului: 4/12 capital, 5/12 muncă, 3/12 talent. Etapele dezv. Barbarity, savagerity, patriotism, harmony (for 144 yrs).
SISMONDI: apara propr. Privată, dar crtică urmările negative ale propr. Private. Economia să se ocupe de problema bunăstării populaţiei. Critică legile obiective şi teoria liberei concurenţe. Idealul lui era mica proprietate.
PROUDHON: părintele anarhismului. Proprietatea este un furt, dar înseamnă libertate. Propr. Este factor product. Atunci cind proprietarul aplică personal proprietatea privată. Proprietatea este exploatarea celui slab de cel puternic, colectivismul este exploatarea celui puternic de cel slab. Banca populară: credit fără dobândă. Schimbările sociale prin cale paşnică şi evolutivă.
MARX: Dialectical materialism. Evoluţia capitalismului muribund. Concepţia ordinii sociale. Analiza macroeconomică a societăţii. Concepte fundamentale: valoarea, plusvaloarea, acumularea capitalului. Marfa - valoarea de schimb şi de utilitate. Valoarea mărfii este timpul de lucru socialmente necesar. Munca neplătită a muncitorilor este plusvaloarea (profitul, dobânda, renta). Capitalul este acumulat din munca neplătită a angajaţilor. Şomajul - armata industrială de rezervă. Legile generale ale capitalismului:  (1) falling rate of profit - organic str. Of capital C/V is increasing in capitalism > p=surplusV / (C+V) is decreasing. (2) Concentration of capital, (3) increasing misery of proletarians, (4) law of increasing reserve army (5) law of crises and depressions.

ORTHODOX SOCIALISM (Kautsky): teoria marxista trebuie ajustata la fiecare tara in parte.

REVITIONISTS (Bernstein): calea pasnică de trecere al comunism

LENINISM: războie imperialiste şi revoluţia va duce la comunism.


NEOCLASSICAL DOCTRINE

Law of diminishing marginal utility. Analysis of consumption. Gossen laws 1. Law of diminishing MU and (2) the MU for the goods should be equal if to maximise the utility. The society is composed of producers and consumers, but not of capitalists, renters, workers etc. Value - the consumers’ appreciation of the good. Goods: economic and free goods.
AUSTRIAN SCHOOL (MENGER, BOHM-BAWERK): marginal utility and economic/free goods by Menger, interest = the difference in value of the present and future good.
LAUSSANE SCHOOL (WALRAS): economie pură/socială/politică. Premize existenţei concurenţei pure: atomicitatea, omogenitatea produselor, fluiditatea pieţei, mobilitatea, transparenţa. Echilibrul general se stabileşte între trei pieţe: produse, servicii, capital.
CAMBRIDGE SCHOOL (MARSHAL): ultimul neoclasic, preţurile în condiţii imperfecte. Valoarea este utilitatea finală şi cheltuielile de producţie. Preţul = cheltuieli productie, MU, S&D. Introduce conceptul de Elasiticity of Demand. Salariul ajunge peste minimul de existenta.

HISTORIAN SCHOOL: Economia este o stiinta despre economia nationala, trasaturile ei concrete si specifice. Nu sunt legi universale obiective.
INSTITUTIONALISM (justifica amestecul statului, prioritatea socialului, analiza macro si micro):
TH. VEBLEN: institutul negativist/protestatar. Leasure class. Institutii tehnologice si ceremoniale. Main contradiction of capitalism = tehno vs. cerem. The tehno will win, and govern.
JOHN COMMON: only state can solve the ec. Conflict. He supported trade unions, wage up.
WESLY MITCHEL: gov. can control money in the economy, which causes crises.
AYREAS: development of individualism, creativity were the features of transformation of capitalism.

FRENCH SOCIOLOGICAL SCHOOL PERROUX - economy is studied in sociology, the domination efect.   
BEKKER: social problems from 3 aspects: scarcity, rational behavior, MC&Mrev. Family # Rotten Kid theorem.
NEOINSTITUTIONALISM - GALBRAITH: merging public and coorporative authority, state will make plans, because corporations are not able to control the market and prices. COASE: rational behavior - 1. Limited rationality, 2. Opportunity of behavior. - state intervention is necessary. Main theories: organisation, property rights, transaction costs. If property rights are estabilshed the externalities become internalities, and public costs equal the individual costs. Externalities - deffective legislation.

. narod. ru

Toate drepturile sunt rezervate CopyrightÓ www. referate. narod. ru
oB � o : ��� ��� pan style='font-variant:small-caps'>Neptun este similarul zeului Poseidon al grecilor, fiind protectorul cailor şi al mărilor.

l. Vulcan:
- Vulcan era zeul focului şi făuritorul armelor, avându-şi atelierele sub muntele Etna.
m. Saturnus:
- Saturnus  era zeiatea semănăturilor şi protectorul săracilor.
n. Faunus (Lupercus):
- Faunus sau Lupercus era protectorul turmelor împotriva lupilor.
- cultul lui se presta în grote sau peşteri, cea mai renumită fiind cea de pe Capitoliu.
o. Bacchus:
- Bacchus era sinonimul lui Dionyssos, considerat zeul beţiei extatice.

- dintre divinităţile casnice tutelare putem aminti patru grupe de spirite şi anume:
a. Penaţii:
- aceştia supravegheau prosperitatea fiecărei case;
b. Geniile:
- protejau pe fiecare om, fiind considerate un fel de îngeri păzitori;
- fiecare bărbat avea un genius, în vreme ce femeile erau apărate de către o juno;
c. Larii:
- erau apărătorii grupărilor omeneşti (sate, cetăţi sau bresle meşteşugăreşti;
d. Manii:
- erau sufletele strămoşilor, care trebuiau cinstite şi hrănite din ofrande, pentru a nu deveni strigoi;Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva