Оплаченная реклама

marți, 10 septembrie 2013

Dovada starii civile

Starea civilă se dovedeşte cu actele întocmite în registrele de stare civilă, precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora.
 Pentru tot ceea ce reprezintă constatări personale ale ofiţerului de stare civilă, actele de stare civilă fac dovada până la constatarea falsului prin hotărâre judecătorească definitivă, iar pentru celelalte înscrieri, până la proba contrară.
        Întocmirea, anularea, rectificarea sau completarea ori reconstituirea actelor de stare civilă, precum şi orice înscrieri făcute pe actele de stare civilă, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ori în baza unui act administrativ, sunt opozabile oricărei persoane până la proba contrară.
Starea civilă se poate dovedi prin orice mijloace de probă în faţa instanţei judecătoreşti, precum şi în faţa serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau a ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente, când se solicită reconstituirea actelor de stare civilă, în următoarele situaţii:
a) nu au existat registre de stare civilă;
         b) registrele de stare civilă au fost pierdute ori distruse în totalitate sau în parte;
         c) nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatelor de stare civilă sau a extraselor după actele de stare civilă;                                                                          d) întocmirea actelor de stare civilă a fost omisă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva