Оплаченная реклама

marți, 10 septembrie 2013

Etica in afaceri esenta si principiile fundamentale

Etica, reprezinta  un sistem de principii morale si de metode pentru aplicarea acestora. Astfel, etica furnizeaza instrumentele pentru a elabora judecati morale. Ea cuprinde limbajul, conceptiile si metodele care dau capacitatea individului de a efectua decizii morale. Desigur, rationamentele si judecatile etice mature nu sunt totdeauna usor de facut. Faptele reale ale situatiei
nu sunt totdeauna limpezi, în aceasta situatie, principiile sau criteriile etice ce trebuie folosite nu întrunesc totdeauna acordul sau consensul, nici macar al specialistilor. De aici etica pare, pentru cei mai multi oameni de afaceri, si fie ceva subiectiv, amorf, rau definit si, în cosecinta, nici folositor. Aceasta lipsa de încredere în etica este, desigur, un fapt nefericit, deoarece fara un acord comun asupra principiilor etice, etica ramâne a fiecaruia pentru el însusi si încrederea, care este baza tuturor afacerilor, este subminata. Astazi, multi universitari (americani) considera ca etica a cazut inexplicabil din pozitia sa înalta, exclusiva, din programele de învatamânt ale colegiilor si universitatilor. Într-adevar, astazi numai o mica minoritate din
absolventii colegiilor si facultatilor au urmat un curs de etica. Sunt chiar putini care cunosc limbajul etic si conceptele pe care le contine acesta, precum utilitarism, justitie, drepturi sau bun simt.
                Dar sunt câteva principii calauzitoare de bun simt care pot ajuta managerii în considerarea implicatiilor etice ale deciziilor si comportamentele manageriale:1. Supunerea în fata legii. O teza a responsabilitatii sociale si a eticii manageriale e supunerea fata de lege, de preferat atât în privin_a literei, cât si a spiritului ei.2. Ss se spuns adevsrul. Spunerea adevsrului e importants în constituirea încrederii în interesa_ii relevan_i.3. Sa se arate respect pentru oameni. Tratarea cu respect al oamenilor are adânci radacini în studiul eticii.4. Utilizarea si respectarea „Regulii de aur”. Tradus a în condi_iile lumii afacerilor, aceast_ regul_ înseamn_ tratarea indivizilor corect _i cinstit, a_a cum managerii ar dori s_ fie tratat_ afacerea dac_ aceasta ar fi un individ.5. Înainte de orice s_ nu p_gube_ti pe cineva, s_ nu faci r_u. Acest principiu – în realitate prima regul_ a eticii medicale – este considerat de unii cercet_tori americani a fi linia de baz_ a oric_rei consider_ri etice _i totodat_ una u_or de aplicat în afaceri.6. Participarea activ_ f_r_ paternalism. Acest principiu  _intit la înv__area privind nevoile interesa_ilor relevan_i, mai mult decât deciderea a ceea ce este mai bine pentru ei.7. Totdeauna s_ ac_ionezi când ai responsabilitate.
Managerii au responsabilitatea de a ini_ia o ac_iune sau de a lua o decizie de câte ori au capacitatea sau resursele de a proceda a_a, sau oricând cei apropia_i sunt în nevoie _i managerul este singurul care poate oferi ajutor.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva