Оплаченная реклама

marți, 10 septembrie 2013

Feminitate faţă de masculinitate

Conform lui Hofstede, aceasta este singura dimensiune culturală în care bărbaţii şi femeile din eşantionul studiat (52 ţări, salariaţi IBM) au realizat un punctaj consistent diferit. Decalajul între sexe variază mult de la o ţară la alta, dar uzual bărbaţii domină în politică, comunitate şi la locul de muncă, în timp ce în familie şi şcoală poziţionarea feminin – masculin este mai nuanţată. Principalele diferenţe între societăţile masculine şi feminine – de asemenea, din cele două unghiuri distincte de abordare – se prezintă în tabelul nr. 3.5 şi tabelul nr. 3.6.:


Tabelul nr. 3.5. Principalele diferenţe dintre societăţile feminine şi masculine.
I: standard general, familie, şcoală şi loc de muncă
Masculin
-   Valorile dominante în societate sunt grija pentru ceilalţi şi perseverenţa;
-   Sunt importanţi oamenii şi relaţiile cordiale;
-   Se presupune că toţi sunt modeşti;
-   Atât bărbaţilor cât şi femeilor li se permite să fie sensibili şi să fie preocupaţi de relaţii;
-   În familie atât taţii cât şi mamele se preocupă de fapte şi de sentimente;
-   Atât băieţilor cât şi fetelor li se permite să plângă, dar niciodată să se lupte;
-   Simpatie pentru slab;
-   Eşecul la şcoală este un accident minor;
-   Studentul mediu este standardul;
-   Este apreciată atitudinea prietenoasă a profesorilor;
-   Băieţii şi fetele studiază aceleaşi domenii;
-   A munci pentru a trăi;
-   Managerii folosesc intuiţia şi caută consensul;
-   Accent pe egalitate, solidaritate şi calitatea condiţiilor de muncă;
-   Rezolvarea conflictelor prin compromis şi negociere.

-          Valorile dominante în societate sunt succesul material şi prosperitatea;
-          Sun importanţi banii şi lucrurile;
-          Bărbaţii se presupune că sunt aroganţi, ambiţioşi şi duri;
-          Se presupune că femeile sunt sensibile şi se preocupă de relaţii;
-          În familie taţii se preocupă de fapte, iar mamele de sentimente;
-          Fetele plâng, dar băieţii nu; băieţii trebuie să se lupte atunci când sunt atacaţi, fetele nu trebuie să se lupte;
-          Simpatie pentru puternic;
-          Eşecul la şcoală este un dezastru;
-          Studentul cel bun este standardul;
-          Sunt apreciaţi profesorii deosebiţi;
-          Băieţii şi fetele studiază domenii diferite;
-          A trăi pentru a munci;
-          Accent pe echitate, competiţie între colegi şi performanţă;
-          Rezolvarea conflictelor prin disputarea lor.
Sursa: Geert Hofstede - Cultures and Organizations, Software of the mind, Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC), Published by McGraw – Hill Book Company Europe, London, 1991; Copyright © All rights reserved.

Tabelul nr.3.6. Principalele diferenţe între societăţile feminine şi masculine. II: politică şi idei
Masculin
-   Idealul bunăstării societăţii;
-   Cei nevoiaşi trebuie să fie ajutaţi;
-   Societate îngăduitoare;
-   Protejarea mediului înconjurător trebuie să aibă cea mai mare prioritate;
-   Guvernul cheltuieşte o proporţie mare din buget pentru înarmare;
-   Conflictele internaţionale trebuie să fie rezolvate prin negociere şi compromis;
-   Un număr relativ mare de femei în poziţii politice alese;
-   Religiile dominante susţin complementa-ritatea sexelor;
-   Eliberarea femeilor înseamnă că bărbaţii şi femeile trebuie să-şi asume roluri egale atât acasă cât şi la locul de muncă;

-          Idealul performanţei societăţii;
-          Cei puternici trebuie să fie susţinuţi;
-          Societate corectivă;
-          Menţinerea creşterii economice trebuie să aibă cea mai mare prioritate;
-          Guvernul cheltuieşte o proporţie mică din buget pentru asistenţă;
-          Conflictele internaţionale trebuie să fie rezolvate prin demonstraţie de forţă sau prin luptă;
-          Un număr relativ mic de femei în poziţii politice alese;
-          Regulile dominante susţin prerogativele bărbaţilor;
-          Eliberarea femeilor înseamnă că femeile vor fi admise în poziţii care până acum erau ocupate numai de bărbaţi.
Sursa: Geert Hofstede - Cultures and Organizations, Software of the mind, Institute for Research on Intercultural Cooperation (IRIC), Published by McGraw – Hill Book Company Europe, London, 1991; Copyright © All rights reserved.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva